Corbyn är redo att leda

Foto: Sophie Brown cc-by-sa

► Labour är nu västeuropas största politiska parti

► ”Den radikala vänstern har blivit mainstream”

►Kräver ett Brexit på folkets, inte företagens villkor

 

Den 24-27 september höll brittiska Labour sin årliga konferens, denna gång i Brighton. I sitt tal den avslutande dagen menade partiledaren Jeremy Corbyn att partiet nu är enat och starkare än på flera generationer.
– Vi är ett modernt, progressivt socialistiskt parti som har återfunnit sina rötter och sitt syfte, och vi går därmed emot den trend som pågår i Europa. Vi är idag det största politiska partiet i Västeuropa med 600 000 medlemmar och 3 miljoner fackligt anslutna sympatisörer. Jag har aldrig känt mig så stolt och ödmjuk som nu över att ni har valt mig till partiledare.

Jeremy Corbyn, som hela sitt liv tillhört den yttersta vänsterkanten inom Labour och motarbetats av den gamla partiledningen, påpekade att den radikala vänstern nu har blivit politiskt mainstream.
– Vårt manifest och vår politik växer i popularitet eftersom det är vad de flesta i vårt land faktiskt vill ha, sa han och förklarade att man inte längre vinner val genom att föra mittenpolitik.
Vidare förklarade Corbyn att hans skuggregering nu är redo att ta makten.
– Vårt meddelande till landet kunde inte vara tydligare, Labour är redo! Redo att bekämpa ojämlikheten, redo att återuppbygga sjukvårdssystemet, redo att ge ungdomar en chans, redo att ge de äldre ett värdigt och säkert liv, redo att investera i vår ekonomi och att bemöta de klimatutmaningar vi står inför, redo att göra fred och rättvisa till kärnan i vår utrikespolitik.
Samtidigt kritiserade Corbyn premiärminister Theresa Mays konservativa Toriesregering, som han kallade för en ”koalition av kaos”, med hänvisning till ett uttryck hon själv använde för att beskriva vad hon menade skulle hända om Labour hade vunnit valet tidigare i somras. Corbyn syftade nu inte bara på att Mays regering är helt beroende av stödet från det lilla högerextrema partiet DUP på Nordirland, utan också hur hennes egna ministrar likt gamar har börjat kämpa om vem som ska efterträda henne.
– Men den här regeringen är egentligen inget att skämta om, sa Corbyn och gav exempel på vad som har hänt med Storbritannien sedan de konservativa tog makten 2010. Hemlösheten har fördubblats. Över 4 miljoner barn i fattigdom. Fler som jobbar men ändå lever under fattigdomsstrecket. Skolklasser som växer medan lärarna blir färre. Sjukköerna är rekordlånga.
– Allt detta för att genom nedskärningar och åtstram­ningspolitik kunna sänka skatterna för de allra rikaste. Tio år efter den globala finans­kraschen tror Tories fortfarande på samma dogmatiska nyliberala mantra som har orsakat den här krisen.

Jeremy Corbyn å sin sida lovade att inte bara omfördela resurserna, utan att omstöpa hela det ekonomiska system som inte längre fungerar för majoriteten av befolkningen.
– Vi vill inte bara skydda den gemensamma sektorn, utan återuppbygga den och investera i vår ekonomi med gemensamt ägda nationella och regionala banker som motor, för att investera i bra jobb och välstånd i hela landet. Speciellt på de områden där den privata sektorn har misslyckats.
Som exempel på hur nylibe­ra­lismen behandlar folk nämnde han den fruktansvärda branden i höghuset i London i somras, då över 80 fattiga människor dödades till följd av att värden snålat in på brandsäkerheten.

Den största politiska utmaningen som Storbritannien står inför är dock Brexit, menade Corbyn.
– Som demokratiska socialis­ter respekterar vi den folkomröstning som har hållits, men det betyder inte att vi tänker gå med på ett våghalsigt Brexit så som Tories planerar det, utan hänsyn till folks jobb, rättigheter och levnadsstandard, sa Corbyn och lovade bland annat att de tre miljoner EU-medborgare som bor och jobbar i Storbritannien ska ha rätt att fortsätta med det.
– Det är inte invandrarna som skapar orättvisorna i samhället, det är inte de som driver ner lönerna och försämrar arbetsförhållandena. Det är företags­ledarna som i allians med Tories­regeringen inte missar en chans att attackera fack­före­ningarna och de sociala rättigheterna.

Genom en rättvis Brexit, som försvarar jobben, de sociala rättigheterna, bygger ut den gemensamma sektorn, och samtidigt behåller goda kon­takter med EU och resten av omvärlden, hoppas Jeremy Corbyn att Labour kan bli ett parti som förenar både de som röstade för och röstade emot Brexit.

Per Leander

Dela