Gruvbolagen ges företräde i Amazonas

Amazonfloden i RENCA-området. Foto: Andre Deak

► Stort naturreservat öppnas för gruvbrytning

► När Amazonas, ”jordens lunga”, säljs ut hotas vi alla

I slutet av augusti offentliggjorde den brasilianske kupppresidenten Michel Temer ett dekret som upphävde naturresarvatsstatusen för ett område i nordöstra delen av Amazonas. Området, Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca), har en yta något större än Danmark och öppnas nu för gruvbrytning i stor skala av högerregeringen.
Dekretet från Temer möttes omedelbart av kraftig kritik från miljörörelsen i hela världen och hela den politiska oppositionen i Brasilien. En federal domare har också olagligförklarat dekretet och upphävt det. Skälet är att reservatet inrättades genom en omröstning i parlamentet och, enligt domaren, bara kan upphävas genom en omröstning i parlamentet.

Det finns dock mycket som talar för att Temer vinner en sådan omröstning. Det block av parlamentsledamöter som själva är, eller har goda kontakter med, stora jordägare, gruvbolag och lokala potentater är starkt representerade och har alltid kritiserat alla försök att skydda regnskog, vattendrag eller grupper av indianer som lever i Amazonas.
Senast i veckan som gick rapporterades om en massaker på indianer som genomförts av illegala guldletare. Sådant som i regel går ostraffat i landet.
För Temer handlar det främst om att behålla det stöd från jordägarna som han hittills fått. Trots det överväldigande stöd han har från det genomkorrupt­a parlamentet (en av presidentens närmaste män avslöjades med att ha nära 130 miljoner kronor i resväskor och pappkartonger i en övrigt tom lägenhet som han, enligt egna uppgifter, hade för sin pappas räkning. Att pappan är död spelar tydligen ingen roll.). Nya kriser seglar hela tiden upp och trots att Temer relativt enkelt klarade en omröstning om sin framtid i augusti är det långt ifrån säkert att han klarar nästa, som förmodligen kommer i september.

Det primära är att behålla makten och fortsätta det drakoniska nedskärnings- och privatiseringsprogram som regeringen driver. Självklart ett program som inte ens den förlorande parten i 2014 års presidentval hade vågat offentliggöra, än mindre Temer som var vicepresidentkandidat till den avsatta presidenten Dilma Rousseff.
I november 2015 brast en gruvdamm ägd av gruvjätten Samarco. Gruvslammet inte bara dränkte en närliggande by fullständigt och dödade ett 10-tal människor, utan förgiftade helt floden Rio Doce, vattenreservoar och levebröd för uppemot 3 miljoner människor. Till dags dato har gruvbolaget inte ställts till svars på något sätt (inte heller av den dåvarande regeringen som leddes av det socialdemokratiska PT). Tvärtom, när människor i en stad som förlorat sitt vatten, försökte blockera gruvtransporterna för att pressa fram ersättning, hotades borgmästaren med miljonböter och fängelse.

Det stora vattenkraftverksbygget vid Xingufloden i södra Amazonas, har också på ett handfast sätt visat att lokala miljöhänsyn eller lokala indiangruppers rättigheter, väger lätt gentemot stora multinationella bolags behov av lönsamma investeringsprojekt.
Den brasilianska kuppregimen innebär inte bara ett handfast hot mot större delen av den egna befolkningen, utan också ett hot mot oss alla genom att sälja ut Amazonas, “jordens lunga” till profithungriga gruvbolag.

Göran Kärrman

Dela