Arbetet i hamnen fortsätter, men konflikten långt ifrån över

Göteborgs Containerterminal Foto: Göran Assner

Konfliktåtgärderna i Göteborgs containerhamn är tillsvidare över, men ingenting är löst då arbetsgivaren APM Terminals fortfarande vägrar att erkänna majoritetsfacket Hamnarbetarförbundet som förhandlingspartner.
Internationalen har talat med Hamn4:ans Erik Helgesson om läget i hamnen efter sommaren.
– Arbetsgivarens lockout avslutades den sista juni och nu genomförs inga stridsåtgärder från någon sida. Men det betyder egentligen ingenting, alla problem vi hade tidigare är kvar och fler har tillkommit. Det är extremt jobbigt för alla, säger han.
– Ingen av de åtgärder som arbetsgivaren har tagit till har lett till något positivt resultat för dem själva, så man undrar hur de tänker. De har tagit ifrån oss nattskiften och produktionen går knackigt, det är fortsatt organisatorisk oreda. Volymerna är historiskt låga och många kunder har börjat välja andra hamnar, som Helsingborg, som i sin tur är överbelastade, samtidigt som AMP går med förlust.

Erik Helgesson, Hamn4an

Vid slutet av sommaren avskedades 140 av de tidigare varslade arbetarna, varav ungefär hälften var fast anställda och den andra hälften visstidsanställda. Allt som allt fick en tredjedel av arbetsstyrkan gå.
– Det finns fortfarande arbetstillfällen och många av dem som fick sparken har varit tillbaka på vikariat. Jag antar att det hela tiden var företagets avsikt, att avskeda folk för att kunna behovsanställa dem istället, säger Erik Helgesson.
– Nu har de dessutom outsourcat arbetet vid portarna till väktare, det vill säga kontrollen av containrarna. Väktarna är organiserade i Transport, så vi ser det som avtalsshopping.

Ett annat problem är att arbetsgivaren inte betalar ut avtalsenliga löner.
– Det nya avtalet började gälla i maj, men vi har ännu inte sett skymten av den utlovade löneökningen. Det är ganska typiskt för det här företaget. Nu har de i alla fall sagt att vi ska få pengarna i september, säger Erik Helgesson.
Men tillsvidare fortsätter arbetet i hamnen.
– Vi har ingen avsikt att varsla om nya stridsåtgärder i nuläget. Det kan kanske uppfattas som uppgivenhet från vår sida, men så är inte fallet. Det finns ingen anledning just nu, vi kan bara konstatera att ingenting fungerar. Vi härdar ut tillsvidare och ser vart det här tar vägen, säger Erik Helgesson och fortsätter:
– Men kollektivet är fortfarande enigt. Vi måste få en fungerande arbetsmiljö, och målet är att alla som fick sparken ska få komma tillbaka.

Per Leander

Dela