Det går faktiskt att hålla två saker i huvudet samtidigt!

Ledaren # 33 2017

▶Vi är motståndare till Putins reaktionära regim

▶Men Sverige och Europa är inte hotade

▶NATO och USA står för aggressiviteten

Aurora är det provokativa namnet på den gigantiska militärövning som Sverige, USA och ett antal NATO-länder kommer att genomföra i höst. Övningen är öppet riktad mot Ryssland.
Aurora var också namnet på den ryska pansarbåt där matroserna gjorde uppror 1917 och som spelade en viktig roll i Oktoberrevolutionen. Dessa matrosers mål var att få bort regeringen som vägrade att söka fred och eldupphör, för att få slut på det slaktande som vi idag kallar första världskriget. Och matroserna lyckades i sin målsättning. Den bolsjevikregering som blev resultatet av Oktoberrevolutionen avslutade krigshandlingarna.
Militärövningen Aurora är ett led i den allt aggressivare militarism som nu odlas i NATO och även i Sverige. Svensk massmedia översvämmas av hets och rustningspropaganda. Den svenska socialdemokratin säger sej vara motståndare till svensk NATO-anslutning. Men samtidigt står regeringen med försvarsminister Hultqvist i spetsen för ett intimt samarbete med USA och NATO.

I maj i år höll försvarsminister Hultqvist ett tal vid John Hopkins University i Washington som knappast uppmärksammats i den svenska debatten. Talet underströk att ”Sverige och USA är fullt engagerade i världsordningen som den etablerades efter andra världskriget. Vi håller fast vid de etablerade internationella institutionerna, FN, EU och NATO.” Det ligger en värld emellan denna förklaring av Sveriges utrikespolitik och arbetarrörelsens nedrustningspolitik.
Även Kina, Nordkorea och olika terrorgrupper nämns som hot men inte ett ord om USA och dess roll i den ”världsordning som etablerades efter andra världskriget”, där krigen i Korea och Vietnam, stöd till otaliga militärkupper och terrorregimer i tredje världen och fascistdiktaturer i Europa, liksom utpressning, manipulation och uppknytning av politiker och institutioner i rader av länder, var självklara ingredienser. Naturligtvis inte, eftersom den svenska regeringspolitiken, enligt Hultqvist, nu handlar om att gemensamt bevara denna världsordning, det vill säga som lydig allierad till USA.

Auroraövningen är ännu ett steg i den anpassning där det värdlandsavtal som slöts i fjol mellan Sverige och Nato var en viktig milsten. Allt har lett till att upprustningsivrare och NATO-lobbyister höjt tonläget. Den som ifrågasätter den okritiska uppslutningen bakom USA och NATO utmålas som allt mellan landsförrädare och nyttig idiot i Putins ledband.
För oss som socialister är det livsviktigt att hålla en klar linje i dessa frågor om krig och fred och varken kapitulera för rysskräcken eller tappa förmågan att hålla två saker i huvudet samtidigt.

Putinregimen representerar en genomkorrumperad rövarkapitalism med bara en mycket tunn demokratisk fernissa. Vi socialister fördömde Boris Jeltsin då hans artilleri 1993 sköt sönder parlamentsbyggnaden, påbörjade privatiseringspolitiken och den nyliberala offensiven – och lyfte upp sin kronprins, Vladimir Putin. Borgerliga massmedia och politiker i Sverige hyllade däremot Jeltsin, hans kupp och hans politik.
Vi är motståndare till Putins regim och dess förtryck mot oliktänkande. Vi har därför inget till övers för de svenska ”antiimperialister” som genom den klasslösa principen ”min fiendes fiende är min vän”, lyckas försvara såväl Putins gangsterkapitalism, El Assads terrorregim och mullornas diktatur i Iran eftersom dessa ses som ”fiender” till USA. Sådana krafter gör bara fredsrörelsen en otjänst.
Men att idag påstå att Ryssland hotar de västliga kapitalistiska regimerna och länderna är nonsens. Rysslands militärbudget är en bråkdel av NATOs. Det är inte Ryssland som har en ring av militärbaser runt USA, på Kuba och i Kanada. Det är USA:s, NATO:s och Sveriges trupper som provokativt övar nära den ryska gränsen. Från Baltikum och Nord-Norge till Sydkorea ligger baserna som ett fientligt pärlband.
Putinregimens reaktionära politik kan inte ändra det faktum att det är NATO, USA och dess allierade, inklusive Sverige, som står för aggressiviteten.

Vi socialister verkar för en politik fullständigt oberoende av såväl Ryssland som västimperialismen. Vi stöder ingen sida i den kapitalistiska huggsexan.
Vi motsätter oss all krigshets och manar till vänskap och solidaritet arbetare emellan, fred och trygghet har aldrig byggts genom upprustningar och provokationer.
Därför bekämpar vi den provokativa Auroraövningen och uppmanar till stöd för alla de protester som nu planeras mot den.

Dela