När kvinnorna gick i spetsen

Temat för sommarens utställning på Söderhamns museum som pågår till den 20 augusti är ”När kvinnorna gick i spetsen – hungermarschen 1917”. Med bilder, tidningsklipp och livshistorier skildras ”skärgårdskvinnornas” hungerprotester som inleddes den 11 april och utlöste den väldiga hungerrörelse som svepte över Sverige under den kalla krigsvåren 1917. Över en kvarts miljon kvinnor och män beräknas ha deltagit i de landsomfattande aktioner som inleddes när ett par hundra kvinnor från sågverkssamhällena utanför Söderhamn tågade in till Rådhuset med krav på bröd och sänkta mjölkpriser. Vad som i pressen benämndes ”skärgårdskvinnor” eller ”fiskarhustrur” var i själva verket, visar utställningen, i första hand kvinnor från sågverken.

Vi får glimtar ur fem av initiativtagarnas livshistoria, från den då 67-åriga Anna Maria Sjögren ursprungligen från Värmland till den yngsta, 29-åriga socialdemokratiska kvinnoklubbisten Inez Wickström som blev eldsjäl i organisering av arbetarkvinnor och uppbyggandet av ett semesterhem för husmödrar. Genom barnbarn och barnbarnsbarn har personliga föremål bevarats från de arbetarkvinnor som för hundra år sedan bröt mark för demokratiseringen med ökade medborgerliga rättigheter och kvinnlig rösträtt i kölvattnet av första världskriget: fotografier, sybehör, ransoneringskort, kokbok och den lilla köksbonaden med broderiet ”Strö kärlekens blommor under livets tid, och bevara varandras hjärtefrid”.

Håkan Blomqvist

Dela