Katalys: ”Dags för ett nytt pensionssystem!”

► Dagens pensionssystem ger oacceptabelt låga pensioner

► Det omfördelar från låginkomsttagare till höginkomsttagare

►”Socialdemokratin måste ta fram ett nytt pensionssystem”

När den allmänna tilläggspensionen ATP, hastigt avvecklades för tjugtre år sedan var det med argumentet att ”vi” inte skulle ha råd med den eftersom antalet äldre skulle öka så mycket. Det nya underfinansierade systemet skulle bara vara ett grund­funda­ment som var och en efter förstånd och förmåga skulle bygga vidare på för att få en dräglig ålderdom.
Men det fanns ett grundproblem med det nya systemet: om vi inte tillsammans kunde finansiera pensionerna, hur skulle vi då ha råd

Daniel Suhonen. Foto: Julia Wagner

med samma sak individuellt, även om vi sparar en hel livstid?. Pensioner kan nämligen – liksom all annan konsumtion – bara hämtas ur den pågående produktionen. De pengar vi ”sparar” som unga, i madrasser eller i fonder, är inget vi kan äta eller klä oss i årtionden senare, de måste omvandlas till nyttigheter, ting och tjänster som produceras här och nu.
Att idag avstå från konsumtion för att investera i produktion kan skapa resurser för framtiden. Men att låta professionella pokerspelare göra upp om pensionspengarna kan aldrig göra det, oavsett hur skickliga spelarna är. I synnerhet inte om de som håller i korten i smyg plockar på sig av insatserna.

Dagens pensionssystem ger oacceptabelt låga pensioner, det omfördelar från låginkomsttagare till höginkomsttagare och det saknar helt demokratisk legitimitet. Enligt beräkningar får många arbetare ut runt 46–47 procent av sin slutlön i pension. För att inte riskera fattigdom behövs pensionsnivå på 60–70 procent av slutlönen. Även med inräknad tjänstepension ligger många arbetaryrken långt under detta
– Miljontals hårt arbetande människor i Sverige kommer efter avslutat arbetsliv att få känna in på bara huden hur ålderdomen förvandlas till en lång period av mycket låga inkomster och fattigdom. Det är ett enormt pensionssvek, säger Daniel Suhonen, chef på Katalys.
Katalys anser därför att Socialdemokraterna måste ta fram ett förslag på ett nytt pensionssystem, gärna i samarbete med fackföreningsrörelsen. Under Almedalsveckan presenterade det fackliga idéinstitutet Katalys en pensionsrapport som pekar på de grundläggande problemen i dagens pensionssystem, och skissar på ett nytt:
– Ett nytt pensionssystem måste till skillnad från dagens ojämlika och orättfärdiga system klara att upprätthålla pensioner som ger en god inkomsttrygghet, utjämnar inkomstskillnader och ändå är statsfinansiellt stabilt, säger Daniel Suhonen.

Bland kvinnor över 75 år löper redan idag 35 procent risk för fattigdom. Det är en ökning med 30 procent sedan 2004. Extremt låga pensionsnivåer har blivit ett nytt normalläge. Vi är därmed tillbaka i den fattigdomsproblematik som rådde innan ATP infördes.
– Självklart skall S nya pensionsförslag tas upp med de borgerliga partierna i riksdagens pensionsgrupp, men om de avvisar förslaget bör Socialdemokraterna lämna pensionsgruppen och låta folket avgöra pensionsfrågan i ett allmänt val, säger Daniel Suhonen.

Marco Jamil Espvall

 

Pensionssveket

■ Vid ett seminarium i Almedalen i veckan släppte Katalys rapporten: ”Pensionssveket”. Den finns att läsa och ladda ner på www.katalys.org.
Rapporten är inledningen på ett flerårigt projekt om en reformering av pensionssystemet där målet är att presentera ett nytt pensionssystem.

Dela