Ungdomar utvisas till terrorns Afghanistan

Migrationsverket Foto: Tomislav Stjepic

► Nu börjar medicinsk åldersbedömning av flyktingar tillämpas

Samma vecka som tidningsrubrikerna skriker ut att det har skett en terrorattack mot diplomatkvarteren i Kabul med uppemot 100 personer dödade, genomför svenska myndigheter en ny tvångsutvisning av ett 20-tal ensamkommande flyktingungdomar till Afghanistan. Sedan ett par månader har även den kontroversiella och opålitliga metoden med medicinsk åldersbedömning av flyktingar som påstås ljuga om sin ålder tagits i bruk av Migrationsverket.
– Läkare har sagt att den metoden som används nu är säkrare än de tidigare, men det betyder inte att de är säkra, säger Karin Fridell Anter från nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar” till Internationalen.

Av de 4200 asylsökande ungdomar som ska genomgå medicinsk åldersbedömning, är resultatet från de första 581 nu klara, enligt

Karin Fridell Anter.

Rättsmedicinalverket. Provresultaten ”talar för” att tre fjärdedelar av dessa personer är över 18 år, skriver verket i ett pressmeddelande.
– För det första är testet som sagt inte helt pålitligt. För det andra är de som genomgår testet sådana som man redan antog vara över 18 år. De som man vet helt klart är under 18 år gör man inget test på. Migrationsverket har redan skrivit upp många 16-åringar till 18 år, och då vinner man inget på att få deras ålder bedömd igen, säger Karin Fridell Anter.
– Men det jag tycker är mest alarmerande är att samtidigt inleds det nu ett stort forskningsprojekt om huruvida de här metoderna ens är tillförlitliga för åldersbedömning. Och istället för att vänta in resultatet av den forskningen, så har men redan börjat använda dessa metoder på de afghanska ungdomarna. Det är ju rättsosäkert så det stinker om det, säger hon.

Ytterligare en problematik är att många av de ungdomarna som nu testas har hunnit fylla 18 sedan de kom till Sverige för runt tre år sedan.
– Jag menar, de har inte ljugit om sin ålder. De har kommit hit som 15-åringar, säger Karin Fridell Anter.
Samtidigt har det kommit en ny lag som säger att flyktingungdomar som börjat skolan ska ha rätt att gå klart gymnasiet. Men den lagen innehåller många oklarheter, förklarar Karin Fridell Anter.
– Ingen av oss som jobbar med det här vet riktigt vad som gäller. Men som jag fattar lagen så innebär den att om du har börjat gymnasiet innan du var 18 år, så ska du få gå klart. Men de som började gymnasiet när de redan var 18 har inte den rättigheten, säger hon.
De som väl får gå ut gymnasiet har sedan ett halvår på sig att hitta ett jobb, vilket i så fall kan ge dem uppehållstillstånd i Sverige.
– Gymnasiet för de här killarna innebär ofta en yrkesinriktad linje som kan ge dem en möjlighet att få jobb inom till exempel industrin. Och vården söker folk. Så några av dem kan nog i alla fall få en chans tack vare det, säger Karin Fridell Anter.
– Det är bara det att det råder total oklarhet om vem som egentligen kvalar in för det hela.

I början av veckan tvångsutvisades ett 20-tal ungdomar till Afghanistan. Även i mars genomfördes en massutvisning. Därtill skickas enstaka personer då och då.
– Det är helt vidrigt. Åtminstone en av de här är helt klart åldersuppskriven, så han är inte myndig. Och även för dem som har råkat fylla 18 så är det en fruktansvärt farlig situation de utsätts för när de nu skickas till Afghanistan, ett land som de flesta aldrig ens har varit i tidigare, säger Karin Fridell Anter, och förklarar att ungdomarna visserligen är afghaner, men att de i regel är uppväxta i Iran eller Pakistan.
– Det är så cyniskt. Jag har varit revolutionär i hela mitt liv, men jag har ändå på nått sätt trott att statens rättsapparat hade någon sorts inneboende hederlighet i sig. Men när jag ser det här tappar jag alla illusioner, säger hon.

Och samma vecka dödas runt 100 personen i en terrorattack i Kabul.
– Vad det bevisar är ju att den afghanska staten inte har någon kontroll, inte ens över de viktigaste delarna av sin huvudstad. Det betyder alltså att det skydd som de afghanska myndigheterna enligt avtal med Migrationsverket ska kunna erbjuda de här ungdomarna, det finns inte. Även om de  skulle vilja så har de inte förmågan att hålla terroristerna stången.

Per Leander

 

Dela