Att begripa är inte samma sak som att ursäkta

I förra veckan (Internationalen nr 22/2017) skrev Farooq Sulehria om terrorn i Storbritannien och menade att vänsterns försök att förklara händelserna innebär att fanatikernas brott ursäktas. Här svarar Arash Gelichkan.

Det är skillnad på att försöka begripa bakgrunden till fruktansvärda handlingar och att ursäkta dem. Vad är Marx Kapitalet om inte ett genomgripande försök att begripa kapitalismen, ett system arbetarrörelsen motsätter sig? Det är tvärtom en plikt för vänstern att förstå de ekonomiska, sociala och politiska orsakerna till problem i samhället. Analysen av den islamistiska fundamentalismen kan inte begränsas till ett ideologiskt plan utan måste ske i relation till en förståelse av materiella villkor samt politiska och sociala skeenden.

Att USAs invasion av Irak på jakt efter olja och den förödelse det förde med sig skapade en grogrund för Daeshs terror är det ingen tvekan om. I den meningen har SWP helt rätt. Att de fördömer Daeshs fruktansvärda dåd står klart för var och en som läser deras uttalande (24/5). Däremot manar de till försiktighet när de konservativa pratar om ideologin bakom våldet då de ser att högern utnyttjar händelsen för att trappa upp repressionen mot muslimer i allmänhet. Det räcker med att titta på den svenska debatten för att se hur fort förslagen om hårda tag mot papperslösa börjar hagla. Att extremhögern och allt oftare den traditionella högern vidgar definitionen av islamism till att gälla alla som står upp för muslimers existens och rättigheter i ett sekulärt demokratiskt samhälle borde inte vara obekant för någon på vänsterkanten vid det här laget. Liksom den gamla antisemitiska extremhögern använder sionist som kodord för judar har den antimuslimska högern anammat islamist som kodord för muslimer. Det är fullt rimligt att SWP varnar för den utvecklingen och bör inte tolkas som att vänstern självt inte ska bekämpa fundamentalistisk islamism.

Naturligtvis förklarar varken västs interventioner eller den reella diskrimineringen av muslimer och invandrade i allmänhet hela bilden. Naturligtvis måste vi även begripa Daeshs ideologi som pådrivande i utvecklingen. Men att slänga den materiella analysen över bord och fullkomligt gå över till ett idéhistoriskt resonemang gynnar inte kampen mot den islamistiska terrorn.

Att självmordsbomber bara brukats av muslimska fundamentalister stämmer inte, såväl marxistiska kurder, palestinier som lankeser har använt metoden i den nationella frigörelsekampen. Att motståndet mot västerländsk kolonialism tidvis varit en blodig historia är också väl känt. Självklart väcker förtryck motstånd, även med metoder som vi fördömer. Brutalitet från hindunationalister, extrema buddhister och judiska fundamentalister är knappast heller ett undantag. Att påstå att bara den muslimska gruppen kan svara på förtryck med destruktiva metoder är fullkomligt ahistoriskt och en analys som helt förnekar materiella förhållanden som drivkraft för idéer och rörelser.
Ska vi i samma anda inte försöka begripa högerpopulismens framväxt i nyliberal nedmontering, arbetslöshet och klyftor? Skulle det vara att ”ursäkta” rasismen? Nej, knappast. Vänstern behöver begripa roten till terrorn både i en analys av Daeshs idéer och den materiella grogrund ur vilken de växer.

Arash Gelichkan

Dela