Lockout i Göteborgs hamn

Strejkvakten utanför Port 4 när strejken började på tisdagen. Foto: Hamn4an

Idag inleder arbetsgivaren APM Terminals en lockout mot alla Hamnarbetarförbundets medlemmar i Göteborgs hamn, där den segdragna konflikten inte ser ut att nå någon ljusning. Hamnarbetarförbundet, som organiserar majoriteten av arbetarna i containerhamnen, kämpar för att få teckna sitt eget kollektivavtal, men APM Terminals hänvisar istället till avtal med Transportarbetarförbundet.
Lockouten gäller kvälls- och nattarbetet och innebär i praktiken att arbetarna stängs av från hälften av sina schemalagda pass utan lön, fram till den 30 juni. Lockouten kommer innebära att mängden gods som kan hanteras i hamnen halveras, och slår därmed även hårt mot företaget självt och dess kunder.
”Hamnarbetarförbundet bestrider inte att APM Terminals har laglig rätt att vidta stridsåtgärder och lockouta sin personal, men förväntar sig att företagsledningen tar ansvar för sina egna handlingar när man nu drastiskt trappar upp konflikten. Bara det första av lockoutens 28 vardagsdygn innebär ett produktionsstopp dubbelt så omfattande som Hamnarbetarförbundets samtliga stridsåtgärder i konflikten det senaste halvåret”, skriver Hamnarbetarförbundet i ett pressmeddelande.
Förbundet förklarar att man är villiga att teckna ett kollektiv­avtal med fredsplikt, förutsatt att man erkänns som majoritetsfack och får bevara sin interndemokrati i organisationen. Men arbetsgivaren har avvisat det förslaget.

Per Leander

Dela