Keolis kör över bussförarna

SL-buss i stockholmstrafiken. Foto: Jonatan Johansson

►Företaget ändrar godtyckligt förarnas arbetstider

►”De gör det omöjligt för oss att planera våra privatliv”

►Demonstration den kommande veckan, strejk till hösten?

 

Bussförarna som kör för företaget Keolis i Stockholm är allt mer missnöjda med försämringar i deras arbetsmiljö. Framför allt handlar det om arbetstidsförsämringar och mera helgjobb, enligt förarna. Den 15 mars planerar de en demonstration utanför företages huvudkontor med budskapet: ”Lyssna på personalen. Stoppa tidsändringarna. Rätt till återhämtning. Utarbetade förare är inte trafiksäkra.”
– Arbetsgivaren har bestämt att införa förändringar i arbetstiderna. Istället för att få ha kvar våra fastlagda scheman, som innebär att man kan planera sin vardag, så ska det nu bli helt godtyckligt hur schemat läggs, med variationer från dag till dag, säger bussföraren Gunnar Kreku till Internationalen.

Gunnar Kreku

Gunnar Kreku förklarar att de fast anställda förarna fram tills nu har haft en senioritets princip, som ger dem som har jobbat länge en större möjlighet att påverka sina arbetstider. En princip som företaget nu tänker ta bort.
– De som har jobbat längst får välja först vilka tider de vill ha, och det har fungerat bra. Det har inte klagats så mycket på det systemet. Det är en  slags karriärmöjlighet man har, att ju längre man jobbar, desto mer inflytande över sitt arbetsschema har man fått. Nu vill arbetsgivaren genom att minska antalet fasta scheman ta bort den här möjligheten och därmed kunna lägga schemana med mindre hänsyn till vad förarna vill, säger han.

Självkart behövs det flexibilitet i en bransch där man jobbar nästan dygnet runt, så väl vardagar och helger, menar Gunnar Kreku. Men som det blir nu kommer allt fler av bussförarna att tvingas jobba med obekväma arbetstider och stor variation i schemat.
– Man kan få väldigt skiftande arbetstider från dag till dag, vilket påverkar allt från hur dina lunchraster läggs, till hur du sover på nätterna och därmed även ditt privatliv. Och återhämtningsmöjligheterna blir mindre. Det är inte bra, det är ingen som gillar den här förändringen, säger Gunnar Kreku.
– Nu tänker arbetsgivaren minska antalet fasta scheman kraftigt. Först med tjugo procent, men i längden tror jag att de vill ta bort fasta scheman helt och hållet. Allt fler och fler får jobba med varierande arbetstider.

Fackföreningen Kommunal är medvetna om bussförarnas missnöje, men kan inte göra mycket åt situationen i nuläget.
– Facket försöker stödja oss, men de är ju bundna till lagar och avtal. Möjlighet att strejka finns ju inte förrän avtalet går ut i höst, så vi får se hur läget är då. Vi har försökt på alla möjliga sätt att komma med argument, och kontra med arbetsmiljöverket och sådär. Men det verkar inte hjälpa, säger Gunnar Kreku.
– Ett problem för vår yrkeskår är ju att om det blir strejk så blir tredje man hårt drabbad av förseningar i kollektivtrafiken, och det vill man ju helst inte.

Gunnar Kreku har kört buss i 40 år, och har tydligt kunnat se hur hans och de andra förarnas arbetsmiljö har blivit sämre med tiden.
– Jag vill tillägga att de försämringar som Keolis ska införa bara är de senaste i en lång rad försämringar som vi upplevt sedan utläggningen av busstrafiken till privata företag inleddes på 1990-talet, säger han.
– Det var bättre när landstinget skötte kollektivtrafiken i egen regi.

Per Leander

Dela