30 år av stöd till socialistiska studier

Tom Gustavsson

För trettio år sedan bildades Tom Gustafssons minnesfond som sedan dess varit Socialistiska Partiets fond för stöd till partikamrater och sympatisörer för studier. Har fonden gjort någon nytta? Internationalen ställer frågan till Maria Sundvall från fondens styrelse:
– Absolut. Vi har regelbundet kunnat stödja deltagare från låginkomstländer att delta på internationella socialistiska seminarier och kurser som ordnats av världsorganisationen Fjärde Internationalen tillsammans med andra radikala rörelser. Det har handlat om ungdomsskolor, globala rättviseskolor, kvinnoseminarier.
Men vi har också aktivt valt att stödja svenska deltagare på internationella seminarier. Förra året gick stipendiet till Anders Berg från Socialistiska Partiet i Göteborg för att delta på en ungdomsskola. Det handlar inte bara om att stödja dem med de största ekonomiska behoven, utan om att bidra till ett utbyte av erfarenheter mellan socialister i olika länder.
Efter 11 september 2001 och i samband med den så kallade alternativa globaliseringsrörelsens framväxt märkte vi att sådana initiativ blev ännu mer angelägna.

Något annat Maria Sundvall är stolt över är att fonden särskilt stött ungdomars studier.
– Den yngsta stipendiaten jag kommer ihåg var en 14-årig ungsocialist. Hon och närmare 10 andra ungsocialister fick dela på stipendiet inför en partiskola vi ordnade 1994.
Under ett tiotal år från mitten på 80-talet till 1997 ordnade Socialistiska Partiet regelbundna partiskolor varje påsk, under flertalet år på Bona folkhögskola, och flera år gick stipendierna just till de unga deltagarna vid dessa skolor.

Är det någon särskild utdelning du kommer ihåg?
– År 2014 var det en indonesisk kvinnlig fackföreningsaktivist som fick stipendiet för att resa till en skola om hbtq-frågor. Bakgrunden var att hon och hennes kamrater i arbetet på den lokala industrin hade blivit alltmer medvetna om hur homosexuella kvinnor var utsatta för ett särskilt förtryck.

Vem kan söka stipendiet?
– Medlemmar och sympatisörer till Socialistiska Partiet samt Fjärde Internationalen.
Syftet har ju varit att skapa en stimulerande atmosfär för ett brett spektrum av studier, så det är också viktigt att enskilda medlemmar och sympatisörer kan söka för egna projekt. Men erfarenheten har väl lärt oss att vara lite försiktiga med sådana utdelningar. Det är svårare än många tror för den som stretar på med kanske både partiarbete, rörelseaktivism och heltidsjobb att få tid och energi att gräva sig ned i det där projektet man drömt om länge.

Vad önskar ni av livet efter 30?
– Större resurser, vad annat? Dels får fonden inte särskilt många insättningar, dels begränsas vi av att vi inte investerar i aktier eller liknande. Så de senaste åren har vi bara delat ut vartannat år. Ett önskemål skulle vara att fler gjorde som en partikamrat häromåret – bad sina gäster på ett födelsedagskalas att ge pengar till fonden istället för presenter. Eller att personer som fått ett arv skänkte en tanke till fonden.

Marco Jamil Espvall

 

Tom Gustafssons minnesfond

Fonden utlyser nu ett stipendium på 5 000 kr. Den som vill söka ska skriva ett brev, tala om vilka studier det handlar om och vad de kommer att kosta, samt vad personen har för egna inkomster. Senast 1 maj måste ansökan vara inne. Skicka in den till Tom Gustafssons minnesfond, c/o Internationalen, Box 5073, 121 16 Johanneshov. Eller maila till info@socialistiskapartiet.se.
Stöd studierna genom att sätta in ett bidrag på Socialistiska
Partiets minnesfond, pg 18 77 62-0, märk talongen ”Tom
Gustafssons minnesfond

Dela