Sverige behöver planerad hushållning för klimatet

Foto: Jürgen/ guerito@flickr cc-by-nc

 

Regeringen har presenterat ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Det är en uppgörelse som alla riksdagspartier utom SD ställt sig bakom. Den inbegriper att såväl en klimatlag som ett klimatråd och klimatmål nu ska komma på plats. Visst låter också mål som att utsläppen av växthusgaser från transporter fram till 2030 ska minska med 70 procent (med 2010 som basår) och att de totala utsläppen av växthusgaser fram till 2045 ska minska med 85 procent (med 1990 som basår) ambitiösa.

Om vi tittar oss runt i dagens samhälle ser dock saker och ting allt annat än ljust ut. I själva verket har inte, om vi innefattar den konsumtion som vilar på import, de svenska utsläppen av växthusgaser överhuvudtaget minskat de senaste tjugo åren. Och om vi ser till transportsektorn slår försäljningen av nya personbilar, varav det stora flertalet går på fossila bränslen, år efter år rekord. Även övergången till förnyelsebar energi i ekonomin i stort lämnar mycket i övrigt att önska. Solenergin står idag fortfarande bara för någon enstaka promille av den totala elproduktionen och det antalet vindkraftverk som uppfördes under 2016 var det minsta sedan sex år tillbaka.

Problemet med de utsläpps­mål som sätts upp är att de alltid är abstrakta och vanligtvis ligger långt in i framtiden. Dagens politiska etablissemang vägrar sätta makt bakom orden. De klimatpolitiska målen är inte bindande och ytterst förlitar man sig på att marknaden fixar saken, vilket gör att de ambitiösa målen inte blir så mycket mer än fromma förhoppningar upp i det blå.

Det som Sverige skulle behöva idag, för att kunna ro i land klimatomställningen, är mycket mer av planerad hushållning, exempelvis borde det bildas ett statligt solenergibolag och ett statlig vindkraftsbolag, bolag som går i spetsen för övergången till förnyelsebar energi. Och för kursomläggningen inom transportsektorn borde Volvo förstatligas. Produktionen skulle då kunna ställas om till alternativa nyttigheter, som exempelvis solpaneler eller vindkraftsturbiner – marknaden kan inte lösa klimatomställningen!

Anders Karlsson

Dela