Rättelse eller åsiktsregistrering?

Kjell Östberg. Foto: Jonatan Johansson

I söndags (5 feb) läste Ekots nyhetsuppläsare Per Edberg upp ”en rättelse”: Kjell Östberg, som deltog i Ekots lördagsintervju dagen innan, är visserligen historiker men har ”också varit verksam som skribent med vänsterinriktning, vilket borde ha tydliggjorts för lyssnarna.”
En märklig ”rättelse” eftersom den inte handlade om något Kjell Östberg hade sagt i lördagsintervjun. Det hela kokar ner till att Kjell då och då skriver i Internationalen och i Aftonbladet Kultur, vilket upp­märksammades av organiserade nätkrigare från höger som satte press på Ekoredaktionen som valde att pudla.

Aftonbladets Kulturredaktör Åsa Linderborg har tyvärr helt rätt när hon i AB kultur (8 februari) kommenterar händelsen med orden: ”Det här är inte isolerade händelser. Det här är början på en kollektiv process som medvetet eller omedvetet marginaliserar vissa idéer och viss forskning.”
Vissa idéer, ja. Ekot kände uppenbarligen inget behov av att tydliggöra den ideologiska hemvisten hos Kjell Östbergs motpart i söndagsintervjun, Timbros VD Karin Svanborg-Sjövall. Svanborg-Sjövall har bland annat varit vice ordförande i Liberala studenter, kanslichef för Folkpartiet i Europaparlamentet och politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet. Hon har även varit ledarskribent med högerinriktning på bland annat Dagens Nyheter, Kvällsposten och Gotlands Allehanda samt krönikör i Dagens Samhälle.

Frågan som infinner sig är om alla som medverkar i public service i framtiden ska tvingas att redovisa sin ideologiska hemvist. Eller gäller det bara medverkande med ”vänsterinriktning”?
Lördagsintervjun bygger på nuvarande forskningsläge, och inte bara hans egen forskning. Men för Sveriges Radio kommer tydligen vetenskaplig kompetens i andra rummet när näthögern börjar trolla. När SR går trollen till mötes, brister de i respekten för forskningen. Vetenskapliga resultat kan och bör ifrågasättas. Men, som Linderborg skriver, ”De kan vara felaktiga, illa underbyggda eller brista i objektivitet. Men oavsett forskarens politiska hemvist, sexuella läggning eller härkomst har hen rätt att kräva att resultaten vägs med vetenskapliga måttstockar.”

Marco Jamil Espvall

Dela