Mer eller mindre färdig med Stalin

Trotskijs biografi över Stalin hör inte till någon av hans mest kända böcker. Den blev aldrig helt färdig och den version som till sist publicerades hade skrivits klart av översättaren Charles Malamuth, som tog sig friheten att dra politiska slutsatser som helt gick emot Trotskijs egna ståndpunkter. Men nu kommer en ny omarbetad version av detta bortglömda verk, som är mera troget Trotskijs originalmanuskript och som förtjänar att uppmärksammas på nytt.

 

I början av 1938 blev Trotskij, som då bodde i Mexiko efter att ha kastats ut ur Sovjetunionen, kontaktad av det amerikanska bokförlaget Harper Brothers, som erbjöd honom 5 000 dollar för att skriva en biografi om sin nemesis Josef Stalin. Trotskij var inte jättesugen på projektet, eftersom han hade flera andra bokplaner på gång som han hellre ville arbeta med. Men eftersom han behövde pengarna tackade han till sist ja till erbjudandet och satte igång att skriva en levnadsteckning om Stalin. Men innan han var klar med boken blev Trotskij mördad av Stalinagenten Ramon Mercader.
Trots att boken inte var färdig beslutade förläggarna att ändå publicera den och gav översättaren Charles Malamuth i uppdrag att skriva klart Trotskijs manuskript genom att själv fylla i luckorna i texten och fixa till de sista kapitlen. Charles Malamuth må ha varit en kompetent översättare, men han var inte kapabel att skriva klart Trotskijs bok på egen hand, speciellt eftersom han inte var marxist och på flera ställen helt gick emot Trotskijs politiska uppfattning när han putsade klart på manuskriptet. Så väl Trotskijs änka Natalja Sedova, som barnbarnet Esteban Volkov, har vid olika tillfällen protesterat mot publiceringen av Charles Malamuths version av Trotskijs Stalinbiografi, men förgäves.

Nu publicerar förlaget Wellred books en omarbetad nyutgåva av Trotskijs Stalinbiografi, en publicering som också har en intressant bakgrundshistoria. Förläggarna har nämligen tagit sig an det mödosamma arbetet att gå igenom den ursprungliga texten på ryska, utifrån Trotskijs originalmanuskript som förvaras vid Harvards universitet i USA. Därmed har man kunnat ta bort de tillägg som Charles Malamuth gjorde i boken utan Trotskijs godkännande, samt även hittat en hel del opublicerade texter av Trotskij som kunnat föras in i den nya utgåvan på väl valda platser. Det är en process som har tagit tio år och resulterat i ett pampigt verk som dessutom är rikligt illustrerat med historiska fotografier.
Vi kommer aldrig att få veta hur Trotskijs biografi om Stalin hade gestaltat sig om författaren fått tid att skriva klart den själv, men det här är en mer eller mindre färdig och sammanhängande utgåva. Framför allt är den mer trogen Trotskijs politiska ståndpunkter, än den version av boken som Charles Malamuth tog på sig att skriva klart. Denna utgåva har även fått Trotskijs sonson Esteban Volkovs godkännande.

Boken är uppdelad i två delar, varav den första, som behandlar Stalin fram till år 1917, var mer eller mindre färdigskriven av Trotskij själv. Trots det är dessa avsnitt de svagaste bitarna av biografin. Det beror helt enkelt på att Trotskij inte visste så mycket om Stalins uppväxt och tidigare politiska aktiviteter, samt en brist på pålitliga källor om Stalins ungdomstid i Georgien. Trotskij radar snarare upp en massa saker som Stalin inte gjorde. Stalin var inte med på det och det mötet, han skrev inga intressanta artiklar under den och den perioden, han märktes inte alls av under revolutionen 1905, och knappt under 1917 heller, annat än som skeptiker till Lenins förslag på att bolsjevikerna borde ta makten.
Det blir därmed bitvis en icke-biografi där huvudpersonen Stalin själv faller bort i historien om de viktigaste händelserna fram till och med ryska revolutionen 1917. Trotskij ser det dock som nödvändigt att motbevisa den då pågående historieförfalsk­ningen i Sovjetunionen, som vid denna tid framställde Stalin som den viktigaste revolutions­hjälten och Lenins närmaste medarbetare. Detta gör Trotskij effektivt genom att förklara hur obetydlig Stalin i själva verket var.
Bokens andra del, om Stalin efter 1917 fram tills Moskvarättegångarna i slutet av 1930-talet, då oppositionen mördades, är desto intressantare och dessutom mer personligt skildrad med Trotskijs egna minnen av Stalin. Det här är också den del av boken som var minst färdigskriven när Trotskij mördades, och som de nya förläggarna har arbetat hårdast med att få ihop. Det fungerar förvånansvärt bra, bortsett från en del upprepning­ar av att man har pusslat ihop olika delar av manuskriptet som i princip förklarar samma saker.
Den som redan har läst Trotskijs viktigaste skrifter om stalinismens framväxt, kommer kanske inte att lära sig så mycket nytt av denna bok. Men här finns fördjupande beskrivningar av tillexempel Stalins roll under inbördes­kriget, och hur Trotskij som Röda arméns överbefälhavare tvingades tampas med denne olydige underordnade kommissarie. Återigen slår Trotskij hål på de myter om Stalins så kallade hjälteinsats vid bland annat slaget om Tsarytsin (senare Stalingrad), och visar på hur Stalin saboterade för Röda armén under kriget mot Polen genom att på egen hand försöka erövra Lvov, istället för att hjälpa till vid marschen mot Warszawa.

Som biografi över Stalins liv är Trotskijs bok så klart inte heltäckande. Den stora händelse som av naturliga skäl inte finns med är Stalins roll under andra världskriget. Men som ett personligt porträtt över Stalin som människa – en manipulativ politiker, feg och försiktig, men samtidigt beräknande, makthungrig och skoningslös – är boken mycket talande. Framför allt kan Trotskij bättre än någon annan analysera och förklara Stalins väg till makten genom byråkratiseringen av sovjetmakten.

Per Leander

 

Stalin av Leon Trotsky
Wellred books 2016
Boken, som är på engelska, är svår att få tag på i vanliga bokhandlar, men går att beställa från
www.stormklockan.nu

Dela