Kragh under utredning för oredlighet

Uppsala universitet kommer att utreda Martin Kragh för oredlighet i forskning. Det kan Internationalen avslöja efter att ha tagit del av ett mejl från Anne Nilsson, administrativ chef för Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Beslutet fattades under måndagen av universitetets rektor, Eva Åkesson.
Kragh är huvudförfattare till den mycket hårt kritiserade artikeln om rysk desinformation som publicerades i Journal of Strategic Studies i början av januari.

I artikeln utpekades bland annat namngivna riksdagsledamöter, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Aftonbladet Kultur som spridare av rysk desinformation. Författarna har visserligen erkänt att vissa av dessa anklagelser var felaktiga, men de har fortfarande inte gjort några som helst ändringar. Detta trots att snart tre veckor har gått sedan de först hävdade att artikeln korrigerats. Redaktören för Journal of Strategic Studies, professor Joe Maiolo, har inte kunnat nås för en kommentar.

Universitetsledningen ser så allvarligt på saken att den nu har överlämnat en anmälan mot artikeln till Nämnden för utredning av oredlighet i forskning. Vad detta innebär är att det kommer att tillsättas sakkunniga granskare av artikeln.
Martin Kragh är anställd på både Uppsala universitet och Utrikespolitiska Institutet, UI, där han är chef för Rysslands- och Eurasienprogrammet.

Emma Lundström

 

Läs också:

”Det rimliga vore att avpublicera artikeln”

Utrikespolitiska Institutet borde ta ansvar för Kraghs fiasko

Desinformationsrapporten som byggde på desinformation

Aleksej Sachnin drabbades av ”Egor Putilovs” förtal: ”Jag trodde inte sånt här kunde hända i Sverige”

Om motståndet mot Nato och militariseringen av Sverige

Frackingmotståndet – inte Putins förtjänst

Vad jag har att säga om Odessa

“Vi har styrkan att göra våra vänner fria”

Dela