Branden i Husby hade kunnat undvikas

Översta våningen i trä totalförstördes av branden, medan resten av betonghuset klarade sig.

Översta våningen i trä totalförstördes av branden, medan resten av betonghuset klarade sig.

 

Året 2016 avslutades med en fruktansvärd brand i ett flerfamiljshus på Oslogatan i Husby. Branden utbröt i en lägenhet högst upp i en påbyggd femte våning av trä, på det i övrigt stabila betonghuset, och spred sig snabbt längsmed hela våningsplanet. Lyckligtvis dog ingen, men 42 familjer har tillsvidare förlorat sina hem och vet inte när de kan flytta tillbaka.
Men medan den övre våningen som var av trä helt har uppslukats av elden, står resten av betongbyggnaden kvar, mer eller mindre oskadd. Med undantag av eventuella vattenskador från släckningsarbetet har de flesta lägenheterna på våningarna under klarat sig bra.

De välplanerade betonghusen i Husby är från 1970-talets miljonprogram och normalt fyra våningar höga. Men vid millennieskiftet beslutade fastighetsägaren Svenska Bostäder att bygga på en extra våning i flera av husen, och byggde de nya lägenheterna i gips och trä istället för betong. En god grundtanke var så klart att det behövdes fler bostäder, men också att man kunde tjäna mer pengar med fler hyresgäster i de relativt billigt uppförda påbyggnaderna.

Det är inte första gången det brinner i en sådan påbyggnad. 2005 förintades också ett helt våningsplan av trä i en brand på Trondheimsgatan, alldeles mitt emot det senaste eldhärjade huset. Hur oroliga ska de som bor i liknande hus behöva vara? Fastighetsägarna – det rör sig numera om flera olika aktörer efter diverse privatiseringar – måste omedelbart ta brandsäkerheten på allvar så att ingen dör i nästa brand.

Per Leander

Dela