ARV fortsätter kampen mot testskjutningar över Vättern

Kadmium i plastresterna från provskjutningarna. Foto: ARV

Kadmium i plastresterna från provskjutningarna. Foto: ARV

Försvarets och Försvarets Materielverks testskjutningar över Vättern har förorenat den viktiga dricksvattensreservoaren med plaster och tungmetaller, berättar föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) i ett uttalande.
ARV har samlat in och undersökt plastrester från ammunition som hamnat på Vätterns botten, och kommit fram till att det innehållit olagligt stora mängder av den giftiga tungmetallen kadmium.
– Plasten innehåller nästan sju gånger mer kadmium än vad som är tillåtet enligt EU:s regelverk, säger Christer Haagman, som är en av dem som tittat närmare på plastresterna. Det finns risk för att även andra giftiga ämnen har tillsatts och försvaret bör snarast göra en grundlig undersökning av vad dessa övningsraketer innehåller.
På Naturvårdsverkets hemsida kan man läsa att stora mängder kadmium är livsfarligt för både människor och djur, och kan leda till bland annat njurskador och skelettdeformationer. I miljön tar vattenlevan­de djur och mikroorganismer skada av stora mängder av den giftiga tungmetallen, och den kan tas upp av växternas rotsystem.
Just nu ligger en ansökan om att kraftigt få utöka skjutning­arna i Vättern på Mark- och miljödomstolens bord.
– Med dagens kunskap, att övningsraketerna kan innehålla olagliga mängder kadmium, har jag svårt att tro att Mark- och miljödomstolen kan tillstyrka länsstyrelsens beslut, säger Christer Haagman

Erik Edlund

Dela