SCB:s stora väljarundersökning: S fortfarande största parti bland arbetare

Val. Foto: Jens O. Z. Ehrs cc-by-sa

Val. Foto: Jens O. Z. Ehrs cc-by-sa

► De rödgröna i ledning men över 40 procent av arbetarna sympatiserar med SD eller M

Två gånger om året, maj och november, utför Statistiska Centralbyrån (SCB) sin stora väljarundersökning. Det som är speciellt med den är att antalet tillfrågade är betydligt fler än i andra opinionsmätningar. I årets novemberundersökning försökte man – utifrån ett riksomfattande sannolikhetsurval – få kontakt med 8 952 personer, varav 5 021 slutligen ställde upp, ett bortfall på hela 43,9 procent. Trots det stora tappet är deltagarantalet långt större än i andra opinionsinstituts mätningar, där antalet svarande i bästa fall brukar röra sig runt 2 000. Det stora deltagarantalet i SCB:s mätning gör att det går att bryta ner den i kategorier ( klass, kön, ålder, etc.).

Fredagen 1 december publicerades första delen av SCB:s undersökning där frågan helt enkelt löd ”vilket inte-1209-a-0wparti skulle du rösta på om det var val idag?”
Noteras kan här att Socialdemokraterna fastnat runt 30 procent där man som jämförelse i senaste riksdagsvalet stannade på 31,0 procent. Tiden när partiet stadigt låg och pendlade i intervallet 40-50 procent känns idag väldigt långt borta. Det är heller knappast klackarna i taket för M och Anna Kinberg-Batra: 22,8 procent är till och med lägre än 2014-års urusla valresultat på 23,3 procent. Det verkar inte som om partiets skarpa omläggning till en mer restriktiv flyktingpolitik i någon högre grad gjort att flyktade väljare till SD kommit åter. I övrigt kan vi se att SD och MP, som båda noterades för remarkabla tapp under förra mätperioden (november 2015 – maj 2016) med 2,6 procent respektive 2,4 procent, nu verkar att ha stabiliserat sig, men för Miljöpartiet äger denna stabilisering rum farligt nära riksdagsspärren. Slutligen är det frågan om inte KD för gott hamnat under spärren. Eller kommer ”broder fyra procent” till undsättning även vid valet 2018? Om vi tittar på läget mellan blocken ser det mörkt ut för alliansens partier – underläge med 38,0 procent mot de röd-grönas 41,4 procent. Vanligtvis brukar annars oppositionen ligga bra till så här mitt emellan två val, exempelvis hade de röd-gröna en ledning på 8 procent i november 2012.

Andra delen av SCB:s mätning publicerades tisdagen 6 december. Här ställdes istället frågan: ”är det något av de politiska partierna som står dig närmast?” (utifrån den frågan bröts sedan partilojaliteten ner i skilda kategorier) Den stora skillnaden gentemot första delen av mätningen är att Moderaterna här har 2,6 procentenheter mer och Socialdemokraterna 2,1 procentenheter mer, samtidigt som SD har 4,5 procentenheter mindre. Det hela ger en indikation av att runt en fjärdedel av SD:s röster i själva verket är missnöjda M och S väljare.

Hur är då styrkeförhållandena mellan de tre stora partierna inom arbetarklassen? Bland LO-kollektivet föll sig sympatierna enligt följande:
Socialdemokraterna 44,3 procent (-0,6 procentenheter jämfört med maj 2016), Sverige­demokraterna 20,8 (+0,7) och Moderaterna 13,7 (-0,6).

Vad blir då utfallet om vi även räknar in alla oorganiserade arbetare inom LO:s avtalsområde, och även de arbetare som är medlemmar i annat fackförbund än LO? Ja, då backar S med 8,3 procentenheter, samtidigt som SD går fram med 1 procentenhet och M med hela 6,3 procentenheter (upp till 20,0 procent). Sammantaget säger oss denna statistik att S fortfarande är överlägset största enskilda parti inom arbetarklassen, trots att man är fjärran från det opinionsstöd på 60-70 procent som man hade en gång i tiden. SD har haft en snabb tillväxt där man inom LO-kollektivet sedan november 2014 (9,9 procent) mer än fördubblat sin styrka.
Var femte arbetare idag är moderat men många av dem, och då sannolikt av politiska skäl, tillhör inte LO utan är istället oorganiserade.
Den totala andelen av arbetarna som antingen sympatiserar med SD eller M ligger över 40 procent (41,8 procent mot S 36,0 procent).

Anders Karlsson

 

Dela