Grusade förhoppningar för Gállok

Utsikten från platsen i Kallak/Gállok utanför Jokkmokk, där Jokkmokk Iron Mines vill provbryta. Foto: Kamp Kallak/Gállok

Det senaste året har bolaget Beowulf Mining satsat hårt på att få sin förnyade ansökan om bearbetningskoncession för Gállok utanför Jokkmokk godkänd av Bergsstaten. Bland annat har bolaget tagit hjälp av Bergsstatens förre chef, Jan-Olof Hedström. Dessutom har både Beowulf Mining och dotterbolaget Jokkmokk Iron Mines bytt frontfigurer i hopp om att vinna i popularitet. Men att Kurt Budge tagit över efter den hårt kritiserade Clive Sinclair-Poulton och att JIMAB:s Fred Boman är ute ur bilden hjälper med största sannolikhet inte exploatörerna att få ökat stöd bland lokalbefolkningen. Inte heller kommer gruvmotståndarna att ändra ståndpunkt bara för att Beowulf har gått in med riskkapital i ett lokalt utvecklingsbolag. Motståndet är starkt. Bland annat står Jåhkågasska sameby fast vid att det inte bör brytas järnmalm i Gállok.
I tisdags verkade det som att även den politiska majoriteten i Jokkmokk kommun gjort en tvärvändning och blivit mer gruvkritisk. Då antog kommunstyrelsen ett yttrande angående Gállok vid ett extratillsatt sammanträde. Tonen var betydligt mer skeptisk än tidigare och Gállokaktivisten och kommunpolitikern Henrik Blind (MP) skrev att ”förnuftet har segrat” när han rapporterade om yttrandet på Facebooksidan Gruvfritt Jokkmokk.

I den nya skrivelsen efterfrågas en rad kompletteringar inför en bearbetningskoncession och det står bland annat att Jokkmokk kommun ”anser att det är viktigt att rennäringen i kommunen har möjlighet att utvecklas och stärkas som näring”. Kommunen anser även att ”dammsäkerhetsfrågorna ska vara högprioriterade” och bör utredas av ”berörda myndigheter med sakkunskap”, precis som riskerna för att vattnet förgiftas vid utsläpp och spill från gruvdammarna. Dessutom menar kommunen att det är viktigt att världsarvet Laponia inte påverkas i ”negativ riktning” och att ”konsekvenserna vid de olika transportalternativen” måste utredas ordentligt. Kommunen vill också ha en översyn av de belopp som avsätts för miljöåterställningar. Slutligen betonar kommunen att det är viktigt att långsiktigheten i projektet säkerställs, liksom finansiering vid eventuellt avbrott i drift eller ”upphörande innan projektets slut”, eftersom det finns regionala exempel som visar på svårigheten med just detta.

Kommunpolitikern och Gállokaktivisten Henrik Blind om Jokkmokk kommuns svängning i Gállokfrågan: "Förnuftet har segrat."

Kommunpolitikern och Gállokaktivisten Henrik Blind om Jokkmokk kommuns svängning i Gállokfrågan: ”Förnuftet har segrat.” Foto: Emma Lundström

Henrik Blind var i tisdags positiv till den nya skrivelsen men han påpekade att Miljöpartiet hade velat ha mer kraftfulla formuleringar, både gällande rennäringens möjligheter att existera och gällande de miljövärden som hotas i området kring Gállok. När det gäller rennäringen yrkade Miljöpartiet tillsammans med Samernas väl och Liberalerna på att meningen ”Jokkmokks kommun anser att det är viktigt att rennäringen i kommunen har möjlighet att utvecklas och stärkas som näring” skulle kompletteras med ”och kunna fortsatt bedrivas på ett ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt hållbart sätt”. När det gäller naturvärdena ville partierna att den nuvarande formuleringen ”Jokkmokks kommun har inga synpunkter” skulle utgå och ersättas av meningen ”Länsstyrelsen i Norrbottens län har föreslagit att en stor del av det tilltänkta koncessionsområdet ska ombildas till naturreservat, vilket visar på höga naturvärden i området som ska beaktas i tillståndsmyndighetens handläggning.”

Även om de bortröstade tilläggen hade gjort kommunens yttrande betydligt mer kärnfullt så framstod tisdagens besked som positivt för gruvmotståndarna. De andra instanserna som har möjlighet att lämna in remissvar, Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbotten, är ju sedan tidigare negativt inställda till en gruva i Gállok. Men redan på onsdagen grusade Jokkmokks kommunalråd, Robert Bernhardsson (S), de växande förhoppningarna om att platsen kan komma att skyddas. Bernhardsson har under det senaste året framstått som lite mer kritisk till gruvplanerna och han har sagt att kommunen måste byta fokus till andra tillväxtområden som till exempel turismen och de samiska näringarna. Men i en intervju i NSD dagen efter yttrandet säger han att han tycker att ansökan om bearbetningskoncession på det stora hela är väl genomarbetad och att kommunledningen tycker att det finns goda förutsättningar för ett positivt beslut: ”Vi har höga förväntningar på en gruvetablering. Det är en oerhört viktig fråga för oss. Alla frågor som gäller nya jobb behöver hanteras på ett respektfullt sätt och med ett underlag som är så kvalitativt som möjligt.”
Om Bergsstaten godkänner koncessionsansökan väntar en omfattande tillståndsprövning i Mark- och miljödomstolen.

Emma Lundström

 

Tidigare i Internationalen:

”Gotlands grundvatten borde skyddas” – Emma Lundström svarar på SGU:s kritik

Staten och gruvindustrin sitter i samma båt

Hotet hänger över Máxima Acuña

Legosoldater attackerar urfolksresning i USA

Socialdemokratisk chefredaktör går vilse i Ojnareskogen

“Ny forskning kring gruvmotstånd: “Platsen har oerhört stor betydelse”

Lyssna till folket och inte till Bergsstaten

Ojnare ger kraft åt samisk mobilisering

Ojnareskogen är en gräsrotsseger

Ojnareskogen är förhoppningsvis bara början

Ojnareskogen – skyddas eller skövlas?

Gállok Protest Art på Cyklopen

Landgrabbing pågår i Sverige

”Sven-Erik Bucht älskar gruvor”

Gruvbolaget gömde pengar i skatteparadis

Om tvångsförflyttningar och förgiftade sångsvanar

Gruvmotstånd på liv och död

Frackingmotståndet – inte Putins förtjänst

Inte bara för Ojnareskogen

De smarta telefonernas baksida

Miljöpartiet backar inte upp Ojnareaktivist

Ojnareskogen: ”Det är inte kört förrän hålet är grävt!”

Sametinget tar ställning i gruvfrågan

Suohpanterror vill avkolonisera Sápmi

Ojnareskogen inte glömd

Ojnareskogen i rätten igen

Kallakaktivister inför rätta

I väntan på upphörandet

En annorlunda Jokkmokks marknad

Sametinget om gruvboomen: “Vår själ finns i markerna”

Om gruvboomens smutsiga baksida

Maud Olofsson om gruvmotståndet: “Folk kan inte skilja på miljoner och miljarder”

Farligt att blunda för framtiden

Det nya året kan blomstra ur det gamlas grogrund

Lönnmordet på landsbygden

Länsstyrelsen sågar Kallakgruva

FN sätter stopp för gruva i Rönnbäck

“Vad väger en framtid?”

Henrik Blind om sommarens kamp: “Det är så mycket större än Kallak”

Socialistiskt Forum Umeå 2013: “Så länge tillväxt är ordet, är vi körda”

Kallak och tystnaden

Kallak: allt skarpare läge

Kallak: kampen om framtiden

Provbrytningen uppskjuten i Kallak

Blockad pågår i Kallak

Glädjebeskedet i Ojnareskogen – en milstolpe i miljökampen

En glimt av glädje från Ojnareskogen

Ödestimmar från Ojnareskogen

Klockan 08.45 ska jag vara i Ojnareskogen

Dags att skydda Jokkmokk

Ringarna på vattnet…

Att stjäla mineral från Afrika

Nu gäller det för Ojnareskogen

På vem lyssnar rätten? Folket eller bolaget?

Protestdag mot gruvboom och asylpolitik: ”Det är vi som är folket!”

Till sosseledningen: byt fokus nu!

Dem vi skyldiga äro

Ojnareaktivist inför rätta

Ojnare: på kort eller lång sikt?

När kakan är äten är den borta

Ojnarerörelsen fortsätter

Gruvmotståndets röster möttes i Stockholm: ”Slaget ska inte gå förlorat”

Vad sker i Cajamarca?

Bädda inte för miljökatastrofer

Gruvboomen: Fritt fram för utarmning!

HD ger andrum för Ojnareskogen

Budkavlen från Ojnareskogen till Kebnekaise: ”Tillsammans är vi starka”

Möte om Ojnareskogen i Visby: ”Misshandlad natur slår tillbaka”

Efter Högsta Domstolens beslut: Oklart läge för Ojnareskogen

Grundvattnets liv och Högsta Domstolens ord

Stor uppslutning i Ojnareskogen: Avverkningen stoppad

Ojnareskogen: Nu står striden

Ojnaremanifestation i Stockholm: ”Folk måste förstå vad det är man låter ske”

Folkuppror i Ojnareskogen: ”Det här är en rättsskandal”

”Titan ska inte brytas i Pondoland”

Ojnareskogen: Situationen är akut

”Vi är inte immuna mot korruption”

Hoppets försvarare ger inte upp

Hotade Ojnareskogen: en global angelägenhet

Gotland: Tältprotest mot kalkbrytning

Dela