Landstingsstrid om privata aktörer i mödravården

Närhälsan. Foto: Erik Edlund.

Närhälsan. Foto: Erik Edlund.

► Blågröna majoriteten i Västra Götaland vill utvidga LOV

► Men Vänsterpartiet och Socialdemokraterna säger nej

► ”Obegripligt att slå sönder en välfungerande verksamhet”

 

I Västra Götaland pågår just nu en politisk strid om att öppna upp för privata företag inom

 Jan Alexandersson (v), ersättare i regionsstyrelsen. Foto: Peter Wahlström

Jan Alexandersson (v), ersättare i regionsstyrelsen. Foto: Peter Wahlström

mödravården. Förespråkarna hänvisar till föräldrarnas rätt att välja själva, men kritikerna menar att en privatisering skulle hota patientsäkerheten och leda till ökade klyftor mellan olika grupper såväl som mellan stad och landsbygd.
Det finns sedan 2009 ett Vårdval enligt LOV, Lagen Om Valfrihetssystem, för vårdcentraler och rehab i Västra Götaland. Den nu pågående debatten handlar om att utvidga vårdvalet till att gälla även mödravårdscentraler, och om reformen röstas igenom kommer den träda i kraft under 2017.
Mödravården i Västra Götaland drivs idag av offentliga Närhälsan och har fått ett gott betyg i olika patientundersökningar. Undersökningarna visar att 98% av de som varit kontakt med någon av Närhälsans barnmorskor har varit nöjda.
Några som däremot inte är lika nöjda är den styrande blå-gröna majoriteten som vill öppna upp för privata vårdföretag att gå in och ta sig an viktiga uppgifter inom Mödravården som graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning och förberedelser inför förlossningar.
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna säger blankt nej till att släppa in privata företag i mödravården.

Vänsterpartiet säger nej av principiella skäl och betraktar privatiseringen som ett ideologiskt experiment som riskerar att bryta vårdkedjan och äventyra patientsäkerheten.
– För mig är det obegripligt att slå sönder en välfungerande verksamhet som mödravården, säger Jan Alexandersson (v), ersättare i Regionstyrelsen. Föräldrarna som kommer till oss är jättenöjda. Vi har hittat bra arbetsformer, och har en bra etablerad samverkan mellan olika kommuner och enheter. Det verkar inte finnas något praktiskt skäl förutom ren okynnes-privatisering. Man vill helt enkelt inte se att det offentliga ger det grundläggande stödet.
– Men, fortsätter Jan Alexandersson, visst finns det saker som kan förbättras inom den offentliga mödravården. Det gör det ju alltid. Man kan säkert hitta ännu bättre arbetsformer, och det finns mycket att göra exempelvis när det gäller HBTQ-frågor, och frågor om alkohol och droger. Sedan finns det naturligtvis mycket som måste förbättras på personalsidan.
Inför beslutet om ett vårdval gjorde man en konsekvensanalys som räknar upp ett antal möjliga risker. Bland annat finns det en risk att tidskrävande och särskilt utsatta kvinnor kommer prioriteras bort av lönsamhetsskäl.
Enligt oppositionen finns det en risk att man inte längre kommer ha den samverkan som behövs kring speciellt utsatta kvinnor.
– Man hoppas ju alltid på under, och att vi ska lyckas stoppa det här, men det ser inte lovande ut… Vi får helt enkelt fortsätta bygga ett tryck underifrån och få igång aktivism för att visa att det finns ett motstånd.

Erik Edlund

Dela