FMV pausar provskjutningar över Vättern

Foto: Emma Lundström

Foto: Emma Lundström

Motståndet mot Försvarets och Försvarets Materielverks provskjutningar över Vättern vann en liten men viktig delseger när man lyckades stoppa de tester med granatskjutningar som skulle ha ägt rum under vecka 44, då Vättern­rödingen har sin lekperiod.
Fem berörda kommuner runt Vättern har sedan länge protesterat mot övningsverksamheten och lämnat in överklaganden till olika instanser, och frågan har efter ett yttrande från Mark- och miljödomstolen nått ända upp till regeringsnivå. Därför har, FMV, valt att ställa in alla tester som innefattar explosioner mot vattenytan tills regeringen har fattat ett beslut om vilka regler som gäller.

Provskjutningar med luftbrisad, det vill säga sprängningar en bit över vattenytan, kommer

 

Willy Neumann från Aktion Rädda Vättern.

Willy Neumann från Aktion Rädda Vättern.

däremot sannolikt att fortsätta.
– Det ligger på regeringens bord nu, säger Elisabet Lennarts­son, Aktion Rädda Vättern (ARV).
Men Willy Neumann (också han aktiv i ARV), är tveksam till hur mycket skillnad det kommer göra för Vätterns känsliga miljö och djurliv:
– Problemet är att man inte i alla fallen kan helt säkert veta hur eller var en granat exploderar när man skjuter iväg den över sjön. Det blir en tryckvåg efter varje explosion, och i vilket fall som helst kommer rester av ammunitionen regna ner och hamna i sjön ändå.
Willy Neumann pekar även på Vätterns status som en av Europas viktigaste dricksvattenreservoarer och vattentäkt för en kvarts miljon människor.
– Det är vansinne att låta dem fortsätta förorena vårt dricksvatten och använda sjön som skjutbana. Skjutningarna måste stoppas helt, avslutar Willy Neumann.

Erik Edlund

Dela