Ordfront: ”Vi bröt kontakten på grund av Ukrainakonflikten”

STOCKHOLM Journalisten Stig Fredrikson och Aleksej Sachnin talar om den politiska repressionen i Ryssland vid Ordfronts seminarium på MR-dagarna i november 2013.

STOCKHOLM Journalisten Stig Fredrikson och Aleksej Sachnin talar om den politiska repressionen i Ryssland vid Ordfronts seminarium på MR-dagarna i november 2013.

Efter Internationalens intervju med Aleksej Sachnin i förra veckan om hur han drabbades av ”Egor Putilov”, som även försökte sprida sin desinformation till Föreningen Ordfront, har Ordfront begärt ett genmäle som publiceras nedan. Det följs av ett svar från Per Leander som tidigare också var aktiv i Ordfronts solidaritetskampanj för Bolotnajafångarna, det vill säga de politiska aktivister som sitter fängslade i Ryssland för deras roll i proteströrelsen mot Putin 2011-2012.

 

Med anledning av den intervju med Aleksej Sachnin som nyligen publicerades i Internationalen vill vi från föreningen Ordfront bara göra några korrigeringar. Det är sant att vi startade Bolotnajakampanjen tillsammans med Aleksej och under en tid hade vi ett gott samarbete. Allt kampanjarbete kring just Bolotnajafångarna sker med väldigt små medel och med stora ideella insatser, Aleksej var en av dem som initialt bidrog.
Efter en tid blev det dock tyvärr mycket svårare att hålla igång samarbetet på grund av de uttalanden om framförallt Krimannekteringen och konflikten i Ukraina, som Aleksej själv gjorde och som spreds både i Sverige och i Ryssland. Hans åsikter ansågs i alltför hög grad stämma överens med Kremls uppfattning, vilket blev väldigt svårt för våra inbjudna gäster från Ryssland att acceptera.  Men vi har aldrig förbjudit honom att delta på våra möten, och det är ren och skär lögn att någon skulle ha brukat våld mot honom. Däremot blev det upprörd stämning när Aleksej crashade en konferens om ryska kulturarbetares situation till vilken egentligen bara kulturarbetare och journalister var inbjudna. Det slutade dock med att vi lugnade ned situationen och Aleksej bjöds in. Det ska tilläggas att samma fråga som diskuterades då, också togs upp på ett öppet möte dagen därpå, till vilken Sachnin var uttryckligen välkommen.

Det är naturligtvis tråkigt att Aleksej tycker att kampanjen är dålig, men vi tycker att den är viktig och tänker fortsätta med den ändå. Några statliga medel till Bolotnajakampanjen har vi dock aldrig fått – endast ett bidrag på 100 000 från Svenska institutet till just den konferens som nämns ovan, det vill säga inte en konferens direkt om Bolotnaja. Vår egeninsats till den konferensen, räknat i arbetstimmar, var minst lika stor. Att säga att Ordfront privatiserar kampanjen är både fel och närmast förtal, vi samarbetar direkt med flera av dem som antingen sitter i fängelse eller nyligen frigivits, alla är inte vänner med Sachnin.
Det ska tilläggas att Föreningen Ordfront aldrig spridit Egor Putilovs texter om Sachnin eller samarbetat med honom på något sätt, trots försök från densamme.

Anna Wigenmark
Generalsekreterare
Föreningen Ordfront

 

 

Svar:

”Ordfronts Bolotnajakampanj har gjort mer skada än nytta”

Jag var med från första början tillsammans med Aleksej Sachnin och hans fru Maria när vi drog igång det som skulle bli Ordfronts kampanj för Bolotnajafångarna med Anna Wigenmark, och kan bara beklaga hur fruktansvärt illa hon och Ordfront har skött den konflikt som senare uppstod.
Allt gick till en början bra, tills det fruktansvärda kriget i Ukraina bröt ut vilket ledde till att forna vänner blev fiender. Vi hade nämligen även värvat ytterligare en person till kampanjen – en dåvarande kompis till Aleksej – som kallar sig själv ”anarkist” och som har väldigt ukrainsk-nationalistiska ståndpunkter. Han drog in flera av sina anarkistiska vänner i kampanjen och hela den gruppen blev starkt påverkade av den person som kallar sig ”Egor Putilov” – som ju innan han blev känd som sverigedemokrat hade sin starkaste anhängarskara bland anarkister, eftersom han skrev för den syndikalistiska tidningen Arbetaren.

Egor Putilovs lögner om Aleksej Sachnin som ”Kremlagent” välkomnades av många runt Ordfrontkampanjen, som nu dominerades av anarkisterna. Anna Wigenmark tror uppenbarligen fortfarande på lögnerna när hon påstår att Aleksej Sachnin har uttalat sig positivt om Rysslands annektering av Krim. Ryska Vänsterfronten – den organisation som Sachnin är med i – gjorde direkt ett offentligt uttalande där de fördömde Rysslands annektering av Krim, och Ilja Ponomarjov från Vänsterfronten var den enda ledamoten av ryska parlamentet som röstade emot annekteringen. En hjältehandling som tvingade Ponomarjov att fly från Putins Ryssland 2014, precis som Sachnin hade flytt året innan.
Det stämmer att Aleksej Sachnin (och jag) samtidigt som vi kritiserade Rysslands agerande i Ukraina, även kritiserade den nya högerregeringen i Ukraina och påpekade att det fanns problem med nazister där. Något som inte gillades av de andra på Ordfront som nu hade tagit en tydlig ukrainsk-nationa­listisk linje, varefter Aleksej Sachnin och jag kastades ut ur den Bolotnajakampanj som vi varit med och startat. Det har dessutom funnits en hotbild mot Aleksej, som Ordfront inte ville ta på allvar. I samband med ett framträdande vid MR-dagarna i Umeå 2014, där Aleksej skulle delta som Ordfronts gäst, ringde Wigenmark i sista stund och avrådde honom från att komma med hänvisning att man inte kunde garantera hans säkerhet. Något som ledde till att Aleksejs vänner i Umeå ställde upp som ”livvakter” – eller snarare vittnen – för att vara med och se till så att ingen skulle överfalla honom.

När Anna Wigenmark påstår att Aleksej Sachnin ”crashade” ett annat seminarium (Stockholm, oktober 2015) är det helt enkelt inte sant. Många vittnen, inklusive Aleksejs svenske advokat som var närvarande, kan intyga att Ordfronts medarbetare försökte kasta ut Aleksej från seminariet, men att Aleksejs ryska vänner, det vill säga de inbjudna gästerna i panelen, protesterade och ingrep, så att Aleksej fick komma in.
Till vilken grad Egor Putilov direkt och indirekt har påverkat Ordfront och Bolotnajakampanjen vet jag inte. Men han har i alla fall deltagit som gäst vid minst ett av Ordfronts offentliga möten. Jag såg honom själv tala om Ukraina på ett seminarium som anordnades av Ordfront i Stockholm våren 2014, innan konflikten urartade. Men Putilov har framför allt varit mycket aktiv i sociala medier med att attackera Aleksej Sachnin och sprida lögner om den ryska vänstern, påhejade av flera av Ordfronts medarbetare.

Sedan Aleksej Sachnin och jag kastades ut från Bolotnajakampanjen har den tyvärr misskötts katastrofalt. Ordfront har slutat att uppmärksamma de Bolotnajafångar som fick det hårdaste fängelsestraffet för sin roll i proteströrelsen mot Putin, nämligen Sergej Udaltsov och Leonid Razvozzjajev, just för att de är från Vänsterfronten och nära vänner till Sachnin. Det som Ordfront har gjort är inget annat en ren stalinism, nämligen att förtala och sudda ut personer man inte gillar ur historien. Ordfronts Bolotnajakampanj har gjort mer skada än nytta. Den har spridit mer desinformation och hat, än solidaritet.
Allt Aleksej Sachnin nu begär från Ordfront är en ursäkt och kanske en chans att reda ut de problem som uppstod, för ett fortsatt och bättre solidaritetsarbete för de ryska politiska fångarna. Nu när Putilov är avslöjad som desinformatör och förhoppningsvis borta ur leken, borde en försoning vara möjlig. Men tydligen lever Putilovs ande kvar i Ordfront.

Per Leander

Dela