Päivi Vilkkavaara från vårdupproret: ”Det har spridit sig explosionsartat”

Päivi Vilkkavaara

Det är bara några dagar kvar till manifestationen ”Slut på rean – En annan vård är möjlig!” när jag når en av initiativtagarna Päivi Vilkkavaara på mobilen. Till vardags är hon anestesi- och intensivvårdssjuksköterska. Nu står hon mitt i banderollmålning inför den landsomfattande vårdmanifestationen:
– Det är sista slutspurten och det känns väldigt spännande. Det är väldigt många som ringer och frågar om saker kring demonstrationerna och som ansluter sig. Vi har också väldigt många som vill vara talare och vi har fått ihop ett fint program. Här i Stockholm vet vi att det är många människor som kommer att sluta upp på söndag. Just nu har vi målarverkstad och målar banderoller och plakat.

Hon berättar att det känns väldigt bra inför manifestationen och att arrangörerna har stora förväntningar:
– Det har ju blivit väldigt stort och spridit sig explosionsartat. Vi får många förfrågningar hela tiden, både från media och från personer som är intresserade av initiativet, från människor som arbetar inom vården och som inte gör det. Vi är väldigt glada för att det ser ut som att vi får allmänhetens stöd. Vi tycker ju att vården tillhör alla och vi alla ska ta striden tillsammans så att nedskärningarna kan stoppas och att vi kan få upp våra frågor på den politiska agendan. Vården behöver prioriteras och vi har upplevt att vi har blivit ignorerade så länge av den politiska makten. Vår förhoppning är att det här ska bli så stort att det inte kan ignoreras.

Päivi Vilkkavaara menar att den viktigaste orsaken till att komma på manifestationen på söndag är att visa hur många som kräver en förändring när det gäller vården:
– Vi måste kräva att debatten kommer igång på allvar om vilken vård vi ska bedriva i Sverige och vilka styrmodeller vi ska ha för arbetet.  Vi anser att de ekonomiska styrmodeller vi har inte är lämpliga för vården och vi hoppas på allmänhetens stöd i kravet på att modellerna måste ändras. Därför hoppas vi att så många som möjligt kommer på manifestationerna. Ju fler vi är, desto större press sätter vi ju på makthavarna.
Som det nu ser ut kommer det att vara manifestationer på 26 orter runtom i landet. Päivi Vilkkavaara berättar att initiativtagarna tyvärr har varit tvungna att tacka nej till två orter för att det inte har funnits tid att organisera det ordentligt.
– Hade vi haft mer tid hade nog många fler anslutit sig till upproret. Men vi började mobilisera den 30 maj så alltihop har gått på bara tre månader.

Medan vi pratar har Päivi Vilkkavaara hunnit flytta en bil och det hörs att det pågår febril aktivitet runtomkring henne. Innan hon återgår till banderollmålandet upprepar hon att hon hoppas att upproret ska leda till att sjukvårdsfrågorna kommer att prioriteras:
– Det är dags att de börjar diskuteras på allvar. Vi anser att man har skjutit upp frågorna alltför länge. Nu måste de lyftas upp på bordet.

Emma Lundström

Dela