Gratis medicin eller övermedicinering?

Lars_Lundström_f_JJ_webb

Lars Lundström

 

Regeringen har beslutat om gratis medicin till alla under 18 år och Vänsterpartiet går nu vidare och annonserar att man i budgetförhandlingarna även kommer att kräva gratis medicin till alla över 80 år.Hur går detta ihop med att man i Läkartidningen finner en uppskattande recension av Peter C Gøtzsche bok Dödliga mediciner och organiserad brottslighet (Karneval förlag). Se även recension av Dödliga mediciner av Cecilia Verdinelli i Röda Rummets majnummer.
I Läkartidningen kan man läsa: ”Det är på samma gång en djupt oroande text, eftersom den på ett övertygande sätt dokumenterar att grundvalen för medicinskt beslutsfattande vacklar på grund av graden av korruption inom läkarkåren, läkemedelsbranschen, myndigheter och politiska organisationer”.

Det finns starka belägg för att såväl unga som gamla övermedicineras. Psykiatrin fortsätter att hävda att ökat stöd i skolan gör det möjligt att minska medicineringen av barn. Äldre personer hamnar inte sällan i en ond cirkel av medicinering som ger biverkningar som i sin tur medicineras. Hur kan Vänsterpartiets till synes behjärtansvärda förslag undvika att underlätta fortsatt  övermedicinering och därmed överföring av skattemedel till vinsthungriga läkemedelsbolag? Vore det inte mer motiverat att öka resurser till biverkningsfria behandlingsalternativ som friskvård och social aktivering?

Lars Lundström
Doktor i psykologi och
legitimerad psykolog

Dela