Socialdemokratisk chefredaktör går vilse i Ojnareskogen

Emma Lundström. Foto: Jonatan Johansson
Det finns klavertramp och så finns det KLAVERTRAMP. Den 11 juli gjorde den nye politiske chefredaktören för socialdemokratiska Gotlands Folkblad, Erik Fransson, bort sig totalt. Han ansåg att läsarna måste få ta del av hans syn på Ojnarefrågan och skrev en ledare med den avslöjande titeln ”Nordkalk utsatt för rättsskandal”. I texten skriver han om ”Nordkalks kamp” för att få bryta kalksten i ett nytt brott i Bunge på norra Gotland. Enligt honom är det en katastrof att regeringen har utsett området till Natura 2000 och han hoppas att ”Nordkalk stämmer den svenska staten, regeringen och domstolsväsendet”. Miljötillstånd ser han som en onödig krånglighet för företagen och han menar att Nordkalk och SMA Mineral är ”drabbade av regeringens Natura 2000 beslut”.

Svaren lät inte vänta på sig. Den 13 juli korrigerade Ojnareveteranen Kristina Bohman Söderdahl en massa faktafel i Erik Franssons ledare och pekade på var ”rättsskandalerna i den utdragna rättsprocessen” egentligen finns. Som när dåvarande samhällsminister, Mona Sahlin, bröt mot EU-bestämmelser och tog bort Ojnaremyr från regeringens Natura 2000-förslag år 2005. Eller när regeringen Reinfeldt tog bort stoppregeln i miljöbalken 2009.
Den 15 juli kom ytterligare kritik från en annan Ojnareveteran. Daniel Heilborn påminner om att regeringen Palme 1973 utsåg Bästeträsk och dess tillrinningsområde till ett miljöskyddsområde som skulle ”skyddas mot all exploatering som kunde ha negativ påverkan på vattnet”. Han menar att den verkliga rättsskandalen när det gäller Ojnareskogen och sjön Bästeträsk är att det har skett exploatering i området överhuvudtaget: ”Att Svenska Mineral, SMA, lyckats expandera sitt befintliga stenbrott och därmed leda bort grundvatten inom det befintliga miljöskyddsområdet är en rättsskandal. Att Nordkalk fått till stånd två provbrott mitt i miljöskyddsområdet är en rättsskandal. Att Nordkalk lyckats kalavverka skog i miljöskyddsområdet med hjälp av 100 poliser är en rättsskandal. Att 100 svenska poliser skyddade ett privat finskt bolags egenintressen under en ännu pågående rättsprocess är i sig en rättsskandal.”

Gotland har en allvarlig vattenbrist. För att den inte skulle märkas under årets Almedalsvecka beslutade kommunen att vänta med att minska vattentrycket till efter det politiska massminglet. Det hade kunnat vara idé att istället visa vad vattenbrist verkligen innebär och hur viktig en sjö som Bästeträsk är för Gotland.
Miljöskyddsområdet har gjort Bästeträsk till en fantastisk råvattentäkt och en av Sveriges renaste sjöar. Tekniska nämnden på Gotland arbetar nu med att upprätta ett vattenskyddsområde kring Bästeträsk med ungefär samma ramar som miljöskyddsområdet. Förhoppningsvis kommer både sjön och den kringliggande skogen att till slut kunna skyddas från exploatering för all framtid, vilket också skyddar det fortsatta livet på Gotland.
Det finns många saker som är anmärkningsvärda och kan kallas rättsskandaler i fallet Ojnare. Behandlingen av Nordkalk är inte en av dem. Erik Franssons syn på saken är inget annat än okunnig, kortsiktig och pinsamt naiv.

Emma Lundström

Dela