Arbetet för tendensfrihet fortsätter

Gunnar Westin, Vänsterpartiet

Gunnar Westin, Vänsterpartiet

V-kongressen röstade ner en omdiskuterad motion om tendensfrihet inom partiet. En av dem som hade kämpat för att få igenom motionen var Gunnar Westin, kongressombud för branschföreningarna i Stor Stockholm.
– Jag tycker ändå att vi lyckades påpeka saker som partistyrelsen hade svårt att bemöta. Som frågan om hur man ska få bedriva opinionsbildning i partiet. Logiken i ett demokratiskt parti är att medlemmar som enas i vissa frågor måste få sluta sig samman, utan att dömas ut på förhand som konkurrerande verksamhet, säger han.
– Ledningen tog upp trötta motargument som att ”det får inte finnas andra partier i partiet”. Sen var det vissa inlägg som andas unken stalinism och misstankar mot ”trotskister”, vilket visar vilken attityd vissa har i den här frågan. Men den attityden var inte representativ för majoriteten på kongressen.

Gunnar Westin är ändå nöjd med det arbete som de som ville få igenom motionen om tendensfrihet bedrev inför kongressen.
– Vi bjöd in alla som ville vara med att samarbeta och diskutera för att skriva motionen och drev debatten helt offentligt på nätet. Vi har visat att vi var långt ifrån en grupp som konspirerade i smyg, utan att vi verkar som en opinionsströmning för att försöka vinna majoriteten med bra argument. Vi statuerade ett exempel och jag tror att det här är en fråga som kommer att tas upp igen och att fler kommer att ansluta sig till vår uppfattning, säger han.
– Även om vi inte vann frågan om tendensfrihet känner jag att vi flyttade fram positionerna och satte oss lite i respekt. Det märktes bland annat i Jonas Sjöstedts avslutningstal där han gav oss lite av ett erkännande genom att säga att Vänsterpartiet behöver bli ett bredare och öppnare parti, säger Gunnar Westin.
– Vi som har slagits för den här motionen enas i att vi tycker att Vänsterpartiet måste bli ett ännu tydligare oppositions­parti, och det är det många som håller med oss om. Vi har mycket att vinna på att fortsätta att verka i Vänsterpartiet.

Andra frågor som kongressen fick igenom som Gunnar Westin tycker var bra, är bland annat att partistyrelsen ska utreda 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön, verka för förbud mot bemanningsföretag, samt stärka det fackliga arbetet inom partiet.

Ett annat viktigt beslut var att partiledningen mycket tidigare måste skicka ut motionerna till deltagarna innan kongressen börjar.
– I dagsläget har vi för kort tid på oss att läsa motionerna. Det är omöjligt att sätta sig in i 700 motioner strax innan kongressen ska börja. Så det är ett steg i rätt riktning för att demokratisera partiet och öka medlemmarnas inflytande inför kongressen, säger Gunnar Westin.

Per Leander

Dela