”Vi blåste av för tidigt”

Kent Renen Johansson foto: Socialdemokraterna.se/ mikael färnbo

Kent Renen Johansson foto: Socialdemokraterna.se/ Mikael Färnbo

 

► Byggstrejken över, arbetarna får behålla ackordet
► Mycket återstår fortfarande för att öka jämlikheten
► Kent Renen Johansson: ”Den nya avtalsrörelsen har redan börjat”

Efter sex dagars byggstrejk enades facket och arbetsgivaren i söndags om ett nytt avtal, som på många sätt är en kompromiss. Facket nöjer sig med en löneökning enligt industrins märke på 2,2 procent, istället för de 3,2 procent som man först krävde. Samtidigt går arbetsgivaren med på att bevara ackordsystemet som man först försökte skrota, men som för byggarbetarna var den viktigaste frågan att försvara.
– Det var en klar vinst. De lyckades inte röra ackordet, säger Kent Renen Johansson, socialdemokrat och fackligt förtroendevald byggnadsarbetare i Haninge.
– Men att försvara ackordet är så självklart för oss att det inte ens går att se det som en vinst. Allt annat hade varit otänkbart, säger han.

Ackordfrågan handlar framför allt om inflytande, förklarar Kent Renen Johansson.
– Det handlade inte så mycket om pengar, utan att de försökte slå sönder vår medbestämmanderätt. Vi har en möjlighet att få en löneglidning genom ackordet var fjärde månad och det ger oss inflytande över vårt arbete. Det handlar om att själva få leda och fördela arbetet. Vi ska ha det inflytandet, men arbetsgivaren försökte ta ifrån oss det. Det är en maktfråga, säger han.
Om inte Byggnads och flera andra förbund hade gått ut tidigt i avtalsrörelsen och krävt 3,2 procent så hade inte industrin fått sina 2,2 heller, menar Kent Renen Johansson, och han tror att det kommer att bli ännu svårare att hålla fast vid ett gemensamt märke i framtiden.
– Många säger att vi ska hålla ihop i LO, men det var pinsamt att se när LO skakade hand med näringslivet. Det såg för jävligt ut, säger han.

Kent Renen Johansson ser både plus och minus med det nya avtalet, men hade gärna sett att strejken fortsatt lite längre så att facket skulle kunna kräva mer.
– Allra först var jag besviken. Vi blåste av strejken för tidigt. Vi kunde ha varit mycket vassare, säger han.
– Men tidigare har vi bara skramlat med tomma tunnor, och medlemmarna har inte känt att det var allvar, så det var bra att det blev strejk nu. Man ska inte ta förhandlingarna i slutna rum utan genom kamp i friska luften. Det är medlemmarna som gör skillnaden, det är strejkvilligheten som avgör och det fanns ett stort stöd för strejken. Det var ett friskhetstecken att vi inte var överens med arbetsgivaren. Vi var så förbannade. De trodde att de kunde köra över oss, men det lyckades inte, så jag är stolt.

En fråga som facket kämpade för var ökad jämställdhet på arbetsplatserna genom att underlätta för kvinnor, nyanlända och lärlingar att få jobb. Något som Kent Renen Johansson inte tycker gick hela vägen hem i det nya avtalet.
– Det blev inte så konkretiserat. Det ska tillsättas en arbetsgrupp som ska komma med förslag i december. Men man måste sätta konkreta siffror på hur många lärlingar, hur många kvinnor, hur många nyanlända som ska anställas. Vi har till exempel haft en tumregel om att det ska gå en lärling på fyra arbetare, men i praktiken är det i bästa fall en på tio. Det måste gå att få det att fungera, säger han.
Samma sak gäller frågan om huvudentreprenörsansvaret.
– Vi tycker inte att arbetsgivaren har levt upp till det.

Det nya byggavtalet gäller i 13 månader, men Kent Renen Johansson menar att facket redan nu måste förbereda sig för nästa strid.
– Vi får ingenting gratis. Den nya avtalsrörelsen har redan börjat och vi kommer att komma mycket starkare nu. Byggnads har blivit hårdare, ända sedan Vaxholmsstriden för tio år sedan, och fått en av de bästa ledningarna inom LO-familjen, säger han.
– Vi hade ju en jävligt bra informationskampanj också inför denna avtalsrörelse. Förbundsledningen har gjort vad de kan och tillsammans med de andra facken i F6 drivit frågan att uppmärksamma övervinsterna. Folk är ganska skolade nu och förstår att det handlar om kampen mellan arbete och kapital. Det är som att vi har fått en marxistisk grundkurs, tack vare arbetsgivarnas attacker, säger Kent Renen Johansson.

Vilka frågor är viktigast i nästa avtalsrörelse?
– Vi måste ta tillbaka övervinsterna. Det handlar om frågan vart pengarna ska gå. Idag byggs det mest på spekulation. Vinsterna måste återinvesteras i byggandet, säger Kent Renen Johansson.
– Sen måste vi stoppa bemanningsföretagens utbredning i branschen och se till så att folk får riktiga anställningar. Man kan till exempel införa begränsningar för hur mycket och hur länge arbetsgivaren ska få ta in från bemanningsföretag. Det ska vara för tillfälligt behov vid akuta fall, inte något som man använder sig av jämt.
– Och så måste vi se till att det görs något konkret för att få in fler kvinnor och nyanlända, så att det verkligen blir något av allt snack. Vi måste skapa solidaritet istället för konkurrens på arbetsplatserna, säger Kent Renen Johansson.

Per Leander

Dela