Dagens Dum(p)heter

håkan blomqvist intis

KRÖNIKA: Dagens Dumheter, som ibland går under namnet DN, fortsätter sin kampanj för lönedumpning och växande samhällsklyftor. Till hjälp tar nu tidningen en knippe amerikanska ekonomer som omsorgsfullt hävdar att flyktingmottagning och invandring ofrånkomligt måste innebära ökade inkomstskillnader och klyftor. Särskilt glädjande för svenska liberaler är professor Jennifer Hunt (DN 26 april) som menar att det är en fördel om invandrare har låg utbildning: “Det öppnar upp för nya typer av tjänster som städning, trädgårdsarbete eller att bära andras väskor”, skrockar Hunt och hävdar att det viktigaste är att “invandrarna är annorlunda än den inhemska arbetskraften”. Då kan man nämligen öka specialiseringen och “alla får göra vad de är bäst på. Om lågutbildade invandrare sköter de enkla arbetsuppgifterna, så kan den inhemska befolkningen klättra uppåt mot mer kvalificerade och välbetalda jobb”, skrattar professor Hunt hela vägen till banken under penningliberalernas bifallsrop från DN-skrapan.

Håkan Blomqvist

Dela