Demokratin hotad i Polen

Allt fler oroar sig nu för utvecklingen i Polen, efter att det ultrakonservativa och nationalistiska partiet Lag och Rättvisa (PiS), med sin nyvunna majoritet i både parlamentet och senaten, har kunnat börja stifta nya lagar som stärker partiets egen makt, inskränker demokratin och hotar oppositionen i landet.
Regeringen har bland annat tillsatt nya partitrogna domare i högsta domstolen, vilket gör det lättare att åsidosätta grundlagen. På samma sätt har man tagit politisk kontroll över public service-media, som tidigare var oberoende men som nu styrs av regeringen. Samtliga journalister ska nu sägas upp och ersättas av politiskt godkända ”patriotiska” medarbetare. Även privata mediekanaler hotas av inskränkningarna i yttrandefriheten.

Kritiker menar att Polen nu går samma väg som Ungern har gjort sedan högerpartiet Fidesz kom till makten där för fem år sedan. Medan övriga EU-länder nu börjar uttrycka sin oro, är det just Ungerns premiärminister Viktor Orbán som väljer att försvara Polen.
– Europeiska unionen ska inte ha några tankar på att införa sanktioner mot Polen. Det kräver enhällighet och Ungern kommer aldrig att stödja någon som helst form av sanktioner mot Polen, säger Viktor Orbán till nyhetsbyrån Reuters.
Detta efter att EU-kommissionen har börjat diskutera vad man kan göra för att stoppa den antidemokratiska utvecklingen.

Protesterna växer också i Polen, där den nybildade rörelsen KOD – ”Kommittén till försvar av demokratin” redan sägs ha över 30 000 aktiva medlemmar. KOD har hållit flera demonstrationer i Warszawa och andra storstäder, men det är än så länge mest den liberala medelklassen och intelligentsian som protesterar.
En av de betydelsefullaste inhemska kritikerna mot den nya regeringen är Lech Wałęsa, Polens förste demokratiskt valda president och den tidigare ledaren för fackföreningsrörelsen Solidarność. Wałęsa har gått så långt som att varna för ett inbördeskrig.
– Den här regeringen år dålig för Polen, den slår emot allt vi har uppnått (efter kommunismens fall), mot frihet och demokrati, och inte minst så förlöjligar den oss inför omvärlden, sa Wałęsa i en radiointervju.
Talespersoner för PiS har svarat med att lyfta fram gamla konspirationsteorier om att Lech Wałęsa i själva verket var en KGB-agent, trots att han ledde kampen mot stalinismen i Polen. Överlag är flera av ledarna för PiS benägna att tro på konspirationer, som den nye försvarsministern Antoni Macierewicz som hävdar att den antisemitiska konspirationsteorin om Sions vises protokoll är äkta.

Men det är inte bara demokrati- och yttrandefrihetsfrågor som oroar EU vad gäller situationen i Polen. EU är också kritiska mot att PiS vill göra det svårare för utländska företag att verka i landet, för att stärka den inhemska produktionen. Den polska regeringen vill också höja skatterna för storföretag och banker, vilket framför allt drabbar utländska investerare, som idag kontrollerar 70 procent av marknaden, skriver Svenska Dagbladet.
– Vi behöver en nya ekonomisk modell. Vi har blivit för beroende av utländskt kapital, förklarade nyligen ekonomiminister Mateusz Morawiecki, enligt SvD.
Något som Svenska Dagbladet kommenterar med att: ”Risken är att Polen går för långt. Centraleuropas största ekonomi hotar i så fall att bli bakåtvänt och inåtriktat med en ekonomisk politik som drar ner på privatiseringar, ökar statens inflytande och utvecklar en mer protektionistisk grundsyn.”

Men häri finns också förklaringen till valframgångarna för PiS. Det var inte bara genom nationalistisk propaganda och främlingsfientlighet som partiet vann sina röster, utan också genom löften om att mildra den nyliberala åtstramningspolitik som den förra mera liberala regeringen och EU stod för.
Genom att istället lova höjda minimilöner, sänkt pensionsålder, billigare sjukvård och mera i barnbidrag till utsatta familjer, fick PiS många röster från arbetare, pensionärer och annat vanligt folk. Speciellt eftersom det saknades något riktigt vänsteralternativ att rösta på.

PiS styrde Polen 2005-2007, men hade då inte egen majoritet och kunde inte regera oinskränkt på samma sätt som idag.

Per Leander

Dela