Är Daesh fascister?

islamiska_staten

KOMMENTAR: Islamiska Staten, Daesh, är utan tvekan en högerextrem organisation, av allt fler debattörer definierad som fascistisk. Frågan är dock vad stämpeln kan ha för relevans. Sett till sin närvaro som terrorceller i västliga storstäder är det inte som fascistisk organisation Daesh främst gör sitt avtryck på samhället, men i en syrisk-iransk kontext kan en förståelse av Daesh som högerextrem politisk yttring med främst territoriella anspråk vara mer nyttig. Detta kräver dock vissa analytiska ingångar i vad vi menar med fascism. I en västlig kontext har fascismen agerat som den yttersta garanten för borgerlig ordning i ett krisande samhälle. Fascismen har som massrörelse satt folkgemenskap som en slags blöt filt över klassmotsättningar – i praktiken alltid på ett ytterst våldsamt vis.

Sett i en mellanösternkontext tycks Daesh agera precis så, med brutal repression upprätthåller Daesh en reaktionär samhällsordning som strävar efter att bryta ned allt som kan betraktas som progressivt, vare sig det är medborgerliga rättigheter eller jämställdhet. Det har beskrivits hur organisationen fått ordning på lokala försörjningar, ordnat vatten och el och på så vis byggt upp sitt stöd, men det tycks vara en bild som kräver moderering. Det finns ett utbrett folkligt missnöje i Daesh-kontrollerade områden som till och med tar sig formen av öppna protester, i dagarna rapporterades små men ändå öppna demonstrationer i Raqqa, vilka möttes av brutal repression.

I Hufvudstadsbladet presenterar den finske irakkännaren Hussein al-Taee en förklaring av de direkta motiven bakom dåden som kan vara svår att ta in för de borgerliga tyckare som i sin skräck för att ”relativisera” bara vill se Daesh som ett totalt hot mot ”våra västerländska värderingar” (det vill säga alla de frihetliga framsteg som reaktionärer i olika läger vill avskaffa). Al-Taee menar nämligen att människorna i Paris inte var något huvudmål för terrorn utan att dåden genomfördes för att vinna tid på en hemmafront där Daesh lidit stora nederlag, inte minst mot de kurdiska styrkorna.
För Daesh är det av avgörande vikt att Europa avskräcker människor ifrån att fly från Irak och Syrien, framförallt därför att Daesh är beroende av skatteupptag från befolkningen i områdena de kontrollerar. Daesh vill framstå som en genuint folklig kraft, precis som reaktionärer överallt inom alla etniska grupper strävar efter att göra. Att deras ”heliga” krig tömmer hela landsändar på människor är inte bara en tung propagandaförlust, men också ett rent materiellt problem. Europas nuvarande politiska kurs, med stängda gränser och kulturell polarisering gynnar på sikt både organisationens stabilitet och möjlighet att rekrytera. De miljontals människor som flyr Daesh är med största säkerhet ett större hot mot organisationens fortlevnad än alla bombplan Frankrike kan sätta in.

Johannes Jensen

Dela