Valet i Schweiz: Stor framgång för det främlingsfientliga SVP

Tonibrunner3

Söndagen 18 oktober gick Schweiz – med 8,1 miljoner invånare på en yta något större än Skåne och Småland sammantaget – till parlamentsval. Det handlade om val till de 200 platserna i underhuset. Största parti blev det högerpopulistiska och främlingsfientliga Schweiziska Folkpartiet (SVP) med 29,5 procent av rösterna, en ökning med 2,9 procentenheter i förhållande till det senaste valet 2011.Partiet är redan sedan tidigare landets största parti.
På andra plats kom det socialdemokratiska partiet (PS) med 18,9 procent, en minskning med tre procentenheter. Och på tredje plats liberalerna i de Fria Demokraterna med 16,3 procent (+1,3): De mindre partierna – Kristdemokraterna och De Gröna – fick vidkännas smärre tillbakagångar. Valdeltagande stannade vid endast 48 procent.

Vad kommer valresultatet att få för konsekvenser? Enligt tradition styrs Schweiz av en samlingsregering, vilken består av sju statsrådsposter. I dagsläget innehar SVP en av dessa sju poster och det troliga är att man med valresultatet i ryggen nu kräver proportionell utdelning med ytterligare en post. I frågan om flyktingpolitiken har Schweiz redan idag en stram lagstiftning och mottagandet ligger på en låg nivå, exempelvis tog man under september månad endast emot 3 000 asylsökande under en period när flyktingvågen mot Europa kunde räknas i hundratusental. SVP gick till val på ett krav om en tillfällig och fullständig stängning av landets gränser. Det skulle emellertid i praktiken innebära att landet bröt ingångna avtal med såväl FN som EU och SVP kan knappast få igenom det. I övrigt kan man utifrån både SVP och Fria Demokraternas framgångar räkna med en svag skiftning åt höger, där redan idag väckta förslag om exempelvis försämrade pensioner och a-kassa kan bli verklighet.

SVP bildades 1971, men det var först under 1990-talet – med valresultat på 10-15 procent – som man började att få vind seglen. I valet 2003 kom det stora genombrottet när man erhöll 27 procent av röstetalet och blev största parti, den första gången i Europas historia som ett främlingsfientligt högerpopulistiskt parti gick i land med det. Därefter har man stabiliserat sig på denna höga nivå. Dess främlingsfientlighet har en slagsida mot islamofobi, mest ökänt ihågkommet genom att man 2009 i en folkomröstning lyckades få igenom ett förbud mot byggandet av minareter – och det i ett land där det inte finns några muslimer som praktiserar böneutrop. Ett annat omtalat rasistiskt övertramp var när man 2007 försökte få till stånd – men misslyckades – en folkomröstning om utvisning av ”kriminella invandrare”. I det sammanhanget lanserade man en affisch bestående av tre vita får, med den schweiziska flaggan som botten, vilka sparkar ut ett svart får – under rubriken ”skapa säkerhet!”. Även utifrån andra aspekter än främlingsfientligheten är SVP tydligt förankrat på politikens högra flank, som ett värdekonservativt parti med bland annat värnandet av det nationella kulturarvet, höjda försvarsanslag och en inriktning mot skattesänkningar på programmet.

Hur kan man förklara SVP:s valframgångar? Varför är det Schweiz största parti? Enligt en mätning från institutet gfs.bern uppgav nästan hälften av väljarkåren att invandringen var valets viktigaste sakfråga, långt viktigare än någonting annat (TT 18/10).
Det är därvidlag också uppenbart att många tagit till sig SVP:s problembeskrivning. Dessutom får systemet med permanent samlingsregerande till konsekvens att konflikter i mindre grad artikuleras på den gängse höger-vänsterskalan, vilket gör att SVP:s perspektiv tonar fram än starkare. Ytterst bottnar SVP:s styrkeläge härvidlag i problemet att den schweiziska arbetarrörelsen är så svag, byråkratiserad och strids­obenägen.

Anders Karlsson

Dela