V-beslut: Revolution är ett konkurrerande parti

Vänsterpartiets partistyrelse valde med rösterna 12 mot 10 att bedöma tidningsföreningen Revolution, svensk sektion av IMT, som ett ”konkurrerande parti”. Beslutet innebär att aktiva i föreningen får välja mellan engagemang i Revolution eller medlemskap i Vänsterpartiet.
Beslutet har väckt diskussion inom Vänsterpartiet. På onsdagen hade drygt 250 medlemmar inklusive partistyrelseledamöter och riksdagsledamöter skrivit under ett upprop som är kritiskt mot beslutet. Enligt undertecknarna borde Vänsterpartiet fokusera på viktigare diskussioner:
”Det finns stora problem i Sverige, som arbetslösheten, bostadsbristen, förskoleköerna, äldrevården, och så vidare – som rasisterna i SD har försökt, och delvis lyckats, kapitalisera på. Vår diskussion och energi måste rikta sig mot Sverigedemokraterna och mot högern i Sverige och internationellt.”

Kaj-Raving-foto-Kalle-LarssonKaj Raving var en av dem i partistyrelsen som röstade mot förslaget och han känner inte igen bilden av Revolution som bland andra partisekreteraren och VU ledamoten Aron Etzler beskrivit.
– Jag tycker att det är ett olyckligt beslut, säger Kaj Raving. Jag har svårt att se att det handlar om ett konkurrerande parti. Jag tycker att de är ganska öppna med var de står och hur de jobbar.

 

 

aron-etzlerMen Aron Etzler, som stödjer beslutet tror inte att det kan leda till en större infekterad diskussion i partiet.
– Nej det tror jag inte, säger han till Internationalen. Vi har inget intresse av det och inte de heller. Vi är ett starkt och växande folkrörelseparti, när man växer så dyker sådant här ibland upp. Det finns folk från andra partier som går med i Vänsterpartiet och det finns folk i V som bildar partigrupperingar. Då får man ju ta upp det och pröva det.

Kan det bli aktuellt med liknande beslut om andra grupper och tidningar i V?
– Vi har haft folk som gått med i andra partier. Ett tag hade vi Örebro-partiet som bara fanns på lokalplanet. När det dyker upp andra partier så ber vi folk att välja. Vi hoppas ju att de väljer Vänsterpartiet. I alla fall hittills har folk valt. Det är ganska logiskt, man är antingen med i ett parti eller i ett annat.

Ylva3Ylva Vinberg är redaktör för tidningen Revolution och aktiv i Ung Vänster i Hisingen. Hon tror inte alls att frågan kommer att lägga sig.

Tror du att det kommer tas upp på kongressen i april?
– Det kan det nog absolut göra, säger hon på telefon till Internationalen. Jag tror att partistyrelsen nu kan se alla som skrivit på uppropet och ser på Facebook att många partimedlemmar upplever det här som obehagligt och som kommer ställa sig mot uteslutningar när de väl sätts igång. Jag tror säkert att det kan påverka kong­ressen också.
Ylva Vinberg tror inte att alla som är engagerade i Revolution kommer att uteslutas trots allt.
– Jag tror inte att de kommer att lyckas utesluta oss helt och hållet, spår hon. Vi kommer att fortsätta rikta oss till Vänsterpartiet och Ung Vänster och förhoppningsvis kunna fortsätta arbeta med folk i partiet och ungdomsförbundet. Vi hoppas att det här beslutet så småningom kommer  att ändras.

Ni har inga planer att gå med i ett annat parti eller starta ett eget?
– Nej, vi har inga planer att gå med i ett annat parti och absolut inte på att starta ett annat parti. Vi är inte ett parti, vi har aldrig sett oss som ett parti och vi har ingen ambition att starta ett parti.

Partistyrelsen diskuterade också samverkan med Socialistiska Partiet och Aron Etzler ska presentera resultatet av diskussionen i ett mail till SP:s partistyrelse som har ett möte till helgen i Malmö. Etzler avvaktar med att kommentera det konkreta innehållet i diskussionen förrän det har presenterats för SP:s ledning men ger en allmän bild av hur diskussionen gått.
– Det var väldigt tydligt när vi hade den här diskussionen att vi inte uppfattar diskussionen om Socialistiska Partiet som samma sak, berättar Aron Etzler. En skillnad jag uppfattar är att SP själva tar upp de svåra frågorna, de har ärliga och raka frågor som de lägger upp på bordet och vill ha ett svar. Och nu har jag till uppgift skicka ett svar utefter diskussionen vi hade. Det är så man ska hantera det.

Kan tidningen Internationalen fortsätta vara verksam även om SP-medlemmar skulle gå med i Vänsterpartiet?
– Det har inte varit ett problem i Vänsterpartiet att ha en tidning. Utan det är andra partiprojekt som vi har haft problem med. Man kan inte ha ett projekt som går in i Vänsterpartiet och syftar till att värva medlemmar hos oss så som jag har uppfattat att Revolution har gjort. De har också en väldigt tydlig agenda där de säger att ”V är si och så och vi vill ändra på det”.

Har inte SP också det?/Har inte SP också åsikter om Vänsterpartiets riktning?
– Så har jag inte uppfattat det. SP har den här diskussionen för att de gillar Vänsterpartiet, inte för att de ogillar oss. De kanske har olika åsikter som personer så att säga. Men det här beslutet ska man tolka som att vi välkomnar folk till Vänsterpartiet, vi tycker att det är roligt att diskussionen med SP kommer upp och roligt att fler vill gå med i V. Men vi vill inte att andra partier ska göra det för att de vill ta våra medlemmar eller för att man ogillar Vänsterpartiet; det är ologiskt.

Arash Hakimnia

Dela