”Vi vill vara en röst för folket som sade nej”

Katerina2

Intervju med Katerina Sergidou, publicerad i Viento Sur 23 aug 2015.
När intervjun gjordes tillhörde Katerina Sergidou fortfarande ledningen för Syriza. När Alexis Tsipras avgick och utlyste nyval befann hon sig i Spanien. Hon var inbjuden till Anticapitalistas Sommaruniversitet som hölls i Segovia mellan den 18 och 23 augusti

När kommer Syrizas framtid att avgöras?
–Den här veckan pågår olika interna processer: Först ska vi föra en intern strid inom Syriza och om Tsipras under de kommande dagarna får kontroll över de flesta av partiets organ kan vi kanske komma att bli uteslutna. Men fortfarande vet vi inte vad han eller de andra ledarna kommer att göra.

Vad tror du kommer att hända på dessa möten?
–Om vi inte kan övertyga majoriteten i Syriza om att Tsipras beslut [att acceptera memorandum] är dåligt och få den att ställa sig bakom en politisk omorientering, kommer det att bildas ett nytt parti.

Varför ett nytt parti i så fall?
–Folklig Enhet (namnet som Syrizas kritiska strömning antog) vill ta fasta på det modiga grekiska folkets óxi (nej) och representera alla som har avvisat memorandum och under de senaste fyra åren kämpat mot ”trojkan”, polisen och regeringarna. Vi kommer att mana alla fackföreningar, hela vänstern och hela folket att stödja denna nya kraft för att fortsätta motståndet i Grekland.

Vad har fått Alexis Tsipras att avgå och utlysa nyval?
–Nyvalet har två mål: ratificeringen av memorandum från det grekiska folket och eliminera den interna oppositionen.

Upplever ni er som offer för en utrensning?
–Först vill jag klargöra att Alexis Tsipras inte är någon förrädare, men han har gått in i en återvändsgräns. Han hade goda avsikter, men när han väljer memorandumets och Bryssels väg kan han inte göra det i ett demokratiskt parti. Under de senaste månaderna hade vi förlorat en hel del intern demokrati. Vissa i Syriza säger att vi går emot partiet, men i själva verket är det ledningen som går emot partiets beslut.

Opinionsundersökningar säger att majoriteten av grekerna är emot att landet lämnar euron. Hade Tsipras något alternativ till en tredje räddning? Kunde man avvisa memorandum och samtidigt vara kvar i den gemensamma valutan?
–Folkomröstningens resultat väger tyngre än alla världens undersökningar. Och resultatet blev ett nej mitt uppe i ett skräcktillstånd, där arbetsgivarna sade till arbetarna att om de röstade nej skulle de avskedas, och högerns media hävdade att rösta nej var att rösta mot euron. När folk röstade hade man i åtanke att nej innebar brytningen.
Det handlar inte om att regeringen inte tillämpade ”plan B”, den tillämpade inte ens ”plan A”.

Tror du att Tsipras hoppades att han skulle förlora folkomröstningen och därmed kunna acceptera memorandum?
–Tsipras tog ett bra beslut som skulle kunna låsa upp förhandlingarna, men kunde inte följa den alternativa vägen till slutet. Problemet är att Tsipras hade en gräns som gick vid att bryta med Europa. Jag vet inte om Tsipras ville att ja skulle vinna, det jag vet är att han inte respekterade folkets nej.

Kan Tsipras segra igen om Folklig Enhet till slut ställer upp separat?
–Memorandum har ännu inte genomförts. Människor förstår fortfarande inte att memorandum innebär att ”trojkan” kommer att besluta över våra liv. Nu är Tsipras bästa ögonblick att gå till val och det är därför han har valt det. Om han har stöd av hela systemet, av alla medier och hela Europa, ja, då är det är sannolikt att han vinner.

Och vilka förväntningar har ni?
–Först att komma in i parlamentet. Och dessutom bygga en Folklig Enhet som inte lämnar trojkan i fred, som organiserar olydnad på gatorna, inom institutioner och på alla platser för att föra ”oxi” eller nej, till seger.

Är ni inte rädda att en splittring av Syriza kan leda till att Ny demokrati återvänder till makten?
–Det troligaste är att systemet sätter press på Tsipras för att få tillstånd en nationell samlingskoalition i parlamentet, en möjlighet som redan öppnade sig när han beslutade att tillämpa memorandum och ignorera folkets mandat. Det som oroar mig är att en ”vänster”regering tillämpar memorandum eftersom det misskrediterar vänstern. Det är vad som skrämmer mig. Men om det finns en kraft i parlamentet och i samhället som säger nej behöver vi inte vara rädda för något eller någon. Dörren till en verklig vänsterregering i Grekland står på glänt.

Vilket program har ni inför dessa val?
–Syrizas program. Det innebär att säga nej till memorandum och att inte göra någon uppoffring för euron. Det innebär att stoppa skuldbetalningar, ändra bankernas ledning, ge upp privatiseringar, och så vidare.

Kommer åtgärden att lämna euron finnas med i programmet?
–Det avgörande för oss är inte att välja valuta, utan den politiska viljan att stödja folket. Pengar är ett verktyg. Men människor måste veta att alla alternativ kommer att ligga på bordet. Och ett alternativ är att lämna euron.

Lafazanis har talat sig varm för en bred koalition och har uttryckligen uppmanat KKE att ansluta sig. Tror du att Kommunistpartiet kommer att acceptera?
–Vi skulle hemskt gärna vilja ha en stor vänsterkoalition och vi kommer inte bara att vända oss till ledarna för KKE utan till gräsrötterna, som röstade nej i folkomröstningen. Under de senaste åren har KKE inte visat något intresse för att samarbeta med andra vänsterkrafter, men vi hoppas att dess medlemmarna följer uppmaningen och trycker på.

I ett hypotetiskt scenario där Folklig Enhet skulle vara avgörande för att Tsipras skulle kunna bilda regering: Vad skulle ni kräva?
–Jag kan bara säga att vi inte kommer att stödja en regering som genomför memorandum. Prioriteringen är inte att vara en röst i regeringen, för i så fall skulle vi fortsätta inom Syriza. Vi vill vara en röst för folket som sade nej.

Översättning: Alex Fuentes

Dela