Boverket: ”Man bygger för medelklassen”

husl

Regeringens subventioner för att få fart på bostadsbyggandet är otillräckliga enligt Boverkets nya siffror. Enligt Boverket behövs det byggas 500 000 nya bostäder fram till år 2020. Regeringens satsningar på 3 miljarder kronor årligen för att bygga 250 000 bostäder fram till 2020 täcker inte behoven.
Boverket menar också att de bostäder som byggs är för dyra för att tillgodose ungdomars och nyanlända invandrares behov.
– Man bygger för medelklassen, säger Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker vid Boverket, till Svenska Dagbladet.

Det är inte bara att det byggs för lite utan också de stigande bostadspriserna som gör det svårt för allmänheten att hitta bostad. DN Ekonomi listade i onsdags åtta förklaringar till prishöjningarna och skuldsättningen av hushållen. Ränteavdragen, bostadsrättsombildningarna och statens minskade roll i största allmänhet finns bland problemen.

Anna Granath Hansson, bygg- och fastig­hetsdoktorand vid KTH, som intervjuats av DN menar att politikerna varit för fega i bostadspolitiken. Hon är kritisk till den förra moderat-ledda regeringens reformer med bland andra lättnader i andrahandsuthyrningen.
– Det är bara nödlösningar i en desperat situation, sade Anna Granath Hansson. Åtgärderna kommer inte åt helhetsproblemen med till exempel reavinster och ränteavdrag, säger hon.
Hon varnar för att det blir ”total kris” med stora sociala konsekvenser om inget görs i bostadspolitiken nu.
Arash Hakimnia

Dela